Potpuno zapuštena okolica staračkog doma u Šibeniku

Inbox:
“Cvjetni dom, misecima, još otkad je korona krenula razbijene boce i svakojaki otpad, a sve mi to dobro plaćamo.”

Zeleni grad je na početku krize smanjio ljudstvo koje ide po terenu, da li smo počeli lagano plaćati danak?