Jedna traka u Fra Jerolima Milete je vječito parkiralište

0

Inbox:
“Koliko traka imamo u ulica Fra Jerolima Milete?!
A) 1
B) 2″

Glavno da policiju koja se nalazi 20 metara dalje ne zabrinjava svakodnevni prometni kolaps ispred nosa. Sve je tu u redu, što se tiče njih, a komunalne prometne redare ne treba ni komentirati, za njih znamo da je službeni moto “ne bi se štel mešat”, “ne možemo ponuditi alternativu parkiračima” i slično.

Recite nam vaše mišljenje