Grad Šibenik – (ne)prijatelj djece

0

Ne bi se reklo! Poslali smo upit Savezu društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatskom društvu za preventivnu i socijalnu pedijatriju koji su Šibeniku dodijelili ovaj počasni naziv i tražili njihov komentar na ovu situaciju gdje Grad i službe odbijaju postupati za dobrobit djece. Možda bi se Šibeniku trebalo oduzeti ovaj počasni naziv jer očito nisu prijateljski raspoloženi prema sigurnosti djece, gdje im je par pojedinaca koji parkiraju nasred nogostupa važnije od gomile djece koja ovuda svaki dan prolazi do OŠ Vidici! Nevjerojatna sramota i licemjerje hvaliti se “gradom prijatelja djece”, a s druge strane ovo raditi to istoj djeci.

Grad Šibenik je u studenom 2009. godine stekao počasni naziv „Grada – prijatelja djece“ te se tako našao u društvu sredina koje izuzetno aktivno brinu o unapređenju zdravlja, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, sporta i rekreacije, kulture i drugih područja života djece i mladih. Prestižno priznanje pripalo mu je u obljetničkoj godini kada je svečano obilježena 20. obljetnica Konvencije UN-a o pravima djeteta i 10. obljetnica Akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ kojoj je cilj motivirati odrasle na lokalnoj razini da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznate spomenutom Konvencijom.”

Recite nam vaše mišljenje