Nije se rodio koji bi narodu ugodio” – često viđen komentar na svaku kritiku ili propitivanje odluka vlasti. I zaista, ta izreka u nekim slučajevima stoji, jer je nemoguće svakoga zadovoljiti, a ponekad se i neosnovano kritizira. No svakako je najviše vole političari, jer ih jednim potezom stiha pere od odgovornosti za nestručne odluke, za korupciju, za nečinjenje. Svaki put kad vidite tu rimu u komentaru, zapitajte se vjeruje li pjesnik u vlastite stihove ili je angažiran da brani korumpiranog političara, uhljebljenog rođaka ili sebe.

Srećom ni narod nije vesla sisao, pa na jednu narodnu uzrečicu možemo odgovoriti drugom – “Dobre su ovce dok nam daju novce!” Sjetimo se nje kad god nam netko “pametno” dobaci onu o rađanju i ugađanju.

Recite nam vaše mišljenje