Tri uspjeha i jedan neuspjeh šibenske vlasti

– Izdubiti 13 metara šibenske stine ispod Poljane – nikakav problem.

– Financirati izgradnju trga Poljana i megalomanske troetažne podzemne garaže u centru grada protivno struci i modernom shvaćanju prometa s 50 milijuna kuna – nikakav problem.

– Raskopati kompletni grad i okolicu više godina da se zamijeni dotrajala vodovodna i kanalizacijska mreža i uvede kanalizacija gdje je nema, nešto što je bilo prijeko potrebno, osigurati nepovratna sredstva EU za financije, stotine milijuna kuna – nikakav problem.

– Osigurati djeci i svim stanovnicima Vidika siguran prolaz po barem jednom nogostupu do škole, pekare, crkve, raznih dućana – nemoguća misija koju od 2015. “rješavaju“. Nema se alternative, nema se novaca, ne može se, nemaju ljudi di, ne usudimo se, kmee kmee.