Petar Baranović odgovara na pitanje vezano za gradski dug

“To je najbolji pokazatelj neodgovornosti u vođenju Grada. Takvom politikom izgubljen je investicijski potencijal za prioritetne projekte poput novih škola za najmlađe i novog doma za umirovljenike! Nemam se namjeru bespotrebno zaduživati, već ćemo se potruditi sve financirati iz EU fondova”, odgovorio je g. Baranović na naše pitanje kandidatima za gradonačelnika Šibenika.

Samo kratka opaska, EU fondovi generalno daju 85% novca za projekt, a ostatak mora pokriti jedinica lokalne samouprave. Ni tih 15% grad generalno nije imao i zaduživalo se i na te iznose. Koliko je to opravdano je teško reći, jer cijela poanta je da projekti ne budu nerealni nego da prisile gradove da budu unutar gabarita financijskih mogućnosti.