Propuštena je dobra prilika za spustiti mnoge prijelaze ceste za osobe s invaliditetom

Dobili smo fotografije jutros iz Njivica kako se spuštaju nogostupi da se omogući ono najbitnije – samostalni prelazak ceste osoba s invaliditetom. (y)

Svakako pozdravljamo te radove, jer tu se radi više o jednom civilizacijskom napretku koji je usvojen odavno u zadadnim državama, nego išta drugo. Takvi radovi bi apsolutno trebali biti rutinski zahvati, pogotovo kad se rade enormni i skupi sveobuhvatni radovi poput aglomeracije. Aglomeracija vrijedi oko 400 milijuna kuna (Grad Šibenik je participirao s oko 33 milijuna kn) i stvarno je žalosno da se nije moglo u sklopu ponovnog asfaltiranja ulica spustiti malo te stepenice kao što vidimo ovdje u centru. To je čas posla za uhodanu ekipu, samo da, treba to netko odraditi.

Prije ili kasnije će se sjetiti putem ove inicijative ili neke druge da se to sve spusti da bude po važećim pravilnicima, a prilika da se to napravi uz ove sveobuhvatne radove kad je već sve raskopano je propuštena.