Peripetije oko spajanje domova, nepoptuni elaborati i intrige na relaciji Jelić – Petrina!

Profesor doktor Ante Pulić, za kojeg su vijećnici i predsjednik županijske skupštine rekli da je loše i nepotpuno napravio elaborat o spajanju doma zdravlja u jedan administrativni entitet, da je 90% prevedeno s njemačkog i da treba na doradu odgovara na optužbe za Šibenik news.

Ono što je vidljivo iz 16. točke sjednice ne izgleda tako loše, međutim nema detaljnije i dublje analize, te ni ne izgleda potpuno za takvo komplicirano spajanje čak 3 razdvojena pravna entiteta. Nije ni čudo, jer kako Šibenski portal saznaje elaborat nije još ni napisan, ovo je samo sažeta verzija koju je Pulić napravio pro bono!

Kako je onda elaborat preveden 90% s njemačkog i skupljen s interneta, ako zapravo nije ni napisan, a ovo je tek sažeta verzija? S druge strane, opaska Stipe Petrine je na mjestu, ovo očito nije gotov dokument i traži se od skupštine da se glasa o nečem važnom na osnovi nepotpunih informacija i nedovršenom dokumentacijom.

Spajanje domova bi svakako doveo do dobrih efekata, ako bi se ispravno implementiralo

Spajanje svih domova zdravlja u županiji bi mogla biti jako dobra stvar. Time bi se pojednostavnila javna nabava, mogla bi se provesti racionalizacija osoblja, lakše dovođenje kompleksnijih odluka na području cijele županije itd. Nažalost, znamo kako kod nas idu “racionalizacije”, na kraju se zaposli još više ljudi i umjesto pojednostavljivanja dobijemo još kompleksniju karakondžulu s još više zaposlenih, još više direktora, rukovodećih pozicija, nadzornih odbora i svega ostalog. Vidjet ćemo kako će to izgledati u režiji župana Marka Jelića, ako se ikad uspije izglasati.

U međuvremenu čekamo pravi elaborat koji će kako Šibenski portal saznaje biti naplaćen 3% od predviđenih ušteda, što bi po autoru profesoru doktoru Puliću trebalo biti naplaćeno 10.000 kn po domu. S potpunim elaboratom u rukama vijećnici skupštine mogu jedino tad informirano glasati o ovakvom spajanju domova zdravlja u našoj županiji.