Ivan Rajić u gradskom vijeću, sjednica

Ivan Rajić je dugo na političkoj sceni, dobro je vidjeti i ovakve veterane u gradskom vijeću. Čovjek kaže što treba, naravno spominjao je fijasko stavljanja na glasanje nešto što su vijećnici imali par minuta da pregledaju i čvrsto je tražio da se ta točka izglasavanja oko javnog poziva za Batižele ukloni s dnevnog reda odmah. Svakako zanimljivo novo lice u ovom sazivu gradskog vijeća, a nastavljamo pratiti njegov rad.