Centar Zatona za vrijeme većih kiša pun škalje i zemlje

Inbox:
“Zaton centar. Sa vrha ulice Mate Bakraća na brijegu gdje završava asfalt i započinje makadamski put te iz neasfaltirane ulice Braće Martinović kiša stalno ispire zemlju i donosi je u sami centar do rotora. U pitanju je po 200kg materijala nakon svake kiše. Nitko ga ne dolazi pokupiti, ophodnja ceste se pravi blesava, a zemlja ometa promet jer automobili po njemu prelaze kao preko grba na cesti. Zar se ne može nešto napraviti da se taj problem riješi?!

Prijavljivano više puta nadležnima preko stranice Popravimo ali ništa se ne poduzima, a prijava maknuta s te stranice. Pa evo pišem vama u nadi da će objava na vašem portalu natjerati da se mrdnu.”