Rezime slučaja “privatni parking na javnoj površini” koji navodno obitelj od gradonačelnika Burića koristi: može se parkirati tko god hoće.

Burić je izjavio da stupići nisu pod ključem i da su postavljeni kako bi zaštitili prolaz do ulaza u kuće. Ovo je ekvivalent onoga kad ljudi na javnu površinu postave daščurinu da se nitko ne parkira na “njihovo mjesto”, a zapravo je riječ o cesti na javnoj površini. Pošteno, samo su se ipak određeni tu parkirali, a ne svi.

Gospođa Dulibić, potpredsjednica GČ Stari grad kaže da je nalog stavljen da se stupići uklone i da se postavi rampa i drugo rješenje za stanare.