Grad se naveliko hvali vrlo minornim zahvatima koji bi trebali biti rutinski

Svaka čast na komunalnim zahvatima, to je uvijek pozitivno.

Treba napomenuti da su ovo zbilja minorni radovi, jedini razlog zašto se ovo naglašava je zbog pritisaka u zadnje vrijeme na mjesne odbore i njihov (ne)rad i pročelnik Jurić posebno kaže kako je sve na zahtjev MO/GČ.

Možda, ne možemo znati jesu li stvarno to zatražili pošto su gotovo sva ta tijela de facto van zakona! Nula obavještavanja građana, ne drže se apsolutno nikakvih zakona i propisa o poslovanju, nemaju web stranice gdje se mogu vidjeti odluke i zahtijevi prema Gradu. Neprovjerljivo, morat ćemo vjerovati gospodinu Juriću na riječ!