Mario Kovač: Jasno je kao dan da je stručna služba Grada Šibenika znala od početka kako će pristupni put morati izgraditi preko parcela u privatnom vlasništvu

Mario Kovač komentira apsurdnu situaciju da 4 godine se nije asfaltirao prilazni put do Rezališta jer Grad nije imao u vlasništvu sve parcele i što bi on učinio kao gradonačelnik. Njegov odgovor prenosimo u cijelosti:

Odgovor na ovo pitanje je relativno jednostavan. Naime, prije svake intervencije u prostoru gradska vlast mora imati vrlo jasnu sliku imovinsko-pravnih odnosa na dotičnom području. Jasno je kao dan da je stručna služba Grada Šibenika znala od početka kako će pristupni put morati izgraditi preko parcela u privatnom vlasništvu. Dakle, nova gradska uprava će morati sanirati grijehe one čiji je mandat nedavno završio te će biti u poziciji da otkupljuje parcele u privatnom vlasništvu sukladno pozitivnim propisima.

Gradonačelnik grada čiji prvi spomen datira iz 1066. godine, koji je prvi u Europi elektrificiran izmjeničnom strujom ne bi smio sebi dopuštati luksuz da, zbog promidžbe, ulazi u projekte a da prethodno nije sagledao imovinsko-pravnu problematiku. Da sam gradonačelnik bilo bi mi izrazito neugodno zbog ove situacije.