Gdje su kamene ploče s Kalelarge?

1

Pročitajte odgovor iz Grada na pitanja vijećnice Iris Ukić Kotarac vezano za kamene ploče na Kalelargi. Pitanja možete naći ovdje i ovdje.

Poslije radova na Kalelargi mnogi su se građani zapitali što je sa starim kamenim pločama pošto je raspisan natječaj za postavljanje novih. Da li su razbijene u skidanju, da li su bile dotrajale? Radio Šibenik im je postavio to pitanje, nikad nisu dobili odgovor. Gradska vijećnica, gđa. Iris Ukić Kotarac je postavila to i druga pitanja uredu gradonačelnika. Njihov odgovor za dio pitanja prenosimo u cijelosti.


“Prema Vašem Zahtjevu o pravu na pristup informacijama (Klasa: UPI 008-02/1901/14) od 19. veljače 2019.g., sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ( NN 25/2013., 85/15) u zakonski predviđenom roku [ članak 20.), te u skladu sa člankom 17., stavkom 2. Zakona, dostavljam Vam traženu informaciju.

Kamene ploče uklonjene s dijela ulice Kralja Tomislava i ulice Ivana Pribislavića, u okviru projekta rekonstrukcije palače Galbiani, odložene su na prostoru rasadnika na Biocima. Prije početka radova izvršena je procjena kamenih ploča od strane projektanta, konzervatora i drugih stručnih osoba te je zaključeno da oko 20-30 % kamenih ploča nije podleglo oštećenjima. Na žalost, veći dio kamena pretrpio je oštećenja uzrokovana prije svega starošću, potom i utjecajem vremenskih uvjeta te brojnim radovima na instalacijama tijekom prethodnih desetljeća. Kamene ploče, i neoštećene i oštećene, koristit će se pri manjim građevinskim zahvatima i popravcima opločenja u povijesnoj jezgri grada Šibenika.

Prijevoz kamenih ploča izvršio je izvođač radova na lokaciji Neir d.o.o., sukladno ugovoru o radovima sa šibenskom biskupijom. Grad Šibenik je delínirao lokaciju za odlaganje istih.

U tijeku je postupak odabira izvođača radova za popločavanje dijela javne površine. Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Šibenika izdao je suglasnost za izvođenje radova na lokaciji 22. studenoga 2018. godine temeljem posebnih uvjeta Konzervatorskog odjela od 12. siječnja 2018. i Rješenja od 05. studenoga 2018.g.

Sam projekt i troškovnik novog popločavanja lokacije izrađen je u okviru projekta priključenja palače Galbiani na komunalnu infrastrukturu te po toj stavci Grad Šibenik nije imao troškova.

Procijenjena vrijednost javne nabave je 500.000 kn, a izabrani izvođač će sukladno konzervatorskim smjernicama nabaviti kamene ploče.

Okončano je prethodno savjetovanje, a postupak javne nabave je otvoren do 28.veljače 2019.g. Planirano trajanje radova je 45 dana.

U projektu „Civitas Sacra” ne postoji ugovorni odnos između Grada Šibenika, Šibenske biskupije i tvrtke Kocka d.o.o.

Grad Šibenik je, zajedno sa Šibenskom biskupijom, potpisnik Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta integrirani program „ Civitas Sacra”- unaprjeđenje turističke ponude Šibenika temeljene na valorizaciji kulturne baštine u okviru prijave projekta za sredstva Europske unije.

Sukladno Sporazumu Gradu je dodijeljena realizacija elementa proračuna A4 – “Dječje igralište”. Navedena komponenta sastojala se od dvije nabave – nabave opreme za dječje igralište i nabave urbane opreme odnosno solamog stabla.

Nabava opreme za dječje igralište ugovorena je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave.
Ugovor je potpisan s tvrtkom Kova d.o.o. na iznos od 199.500,00 kuna (bez PDV-a). Ugovor je zaključen zapisnikom o primopredaji na datum 15. svibnja 2017. godine.

Nabava urbane opreme ugovorena je nakon postupka jednostavne nabave na iznos od 56.900,00 kuna (bez PDV-a) s tvrtkom Energy 4 people d.o.o.. Ugovor je izvršen 06. lipnja 2017. godine.

Grad Šibenik navedeno sufinancira s 15% vlastitih sredstava, dok ostatak financira EU.

S poštovanjem,

Pročelnica Ureda gradonačelnika
Mladena Baran Jakelić


Dječje igralište je super, ali solarno stablo je promašaj

U Šibeniku, kao i u ostatku Balkana postoji taj problem da se čak ponekad nešto i uloži i izgradi, ali ne postoji ništa u vidu ikakvog održavanja. Iz nekog razloga su se odlučili pohvaliti solarnim stablom koje izgleda očajno i koje je naravno zapušteno i nefunkcionalno. Žali Bože novaca. Dječje igralište je zaista lijepo, ali i ono već lagano pokazuje znakove zanemarivanja.

U stanju raspada s dvije ogromne brukve koje vire

1 thought on “Gdje su kamene ploče s Kalelarge?

Recite nam vaše mišljenje