Ima li biskup dozvolu parkirati na 3m ispred svoje palače nasred pješačke zone? Što je u baraci pokraj katedrale? Gradonačelnik odgovara!

2

Na pitanja koje je postavila gradska vijećnica Iris Ukić Kotarac gradonačelnik je osobno odgovorio (tkogod da mu piše ovakve stvari). Potpis gradonačelnika odvažno stoji u svakom slučaju. Biskupovo parking mjesto se pravda iz najviših gradskih krugova, s tim nema zezancije!

  • Tko je ogradio navedeni prostor na čest. zem 5906 ZK 3464 K.O. Šibenik, postoji li ugovorni odnos grada i treće osobe?
  • Da li se za navedeno korištenje javne površine Gradu plaća naknada i po kojoj cijeni?
  • Da li je i kome dozvoljeno parkiranje osobnih vozila ispred zgrade Biskupije?

Odgovor prenosimo u cijelosti:


Predmet: Zahtjev o pravu na pristup informacijama
-odgovor, daje se

Prema Vašem Zahtjevu o pravu na pristup informacijama (Klasa: UPI 008-02/19-01/15) od 19.veljače 2019.g., sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ( NN 25/2013., 85/15) u zakonski predviđenom roku (članak 20.), te u skladu sa člankom 17., stavkom 2. Zakona, dostavljam Vam traženu informaciju.

Ograđeni prostor na čest. zem. 5906 ZU 3464 KO. Šibenik koristi Hrvatski restauratorski zavod za odlaganje radne skele, uređaja i materijala potrebnih za izvođenje restauratorskih radova na katedrali sv. Jakova.

Grad Šibenik koji je u svijetu prepoznatljiv upravo po vizuri svoje najljepše građevine, katedrale sv. Jakova, upisane na UNESCO-v popis zaštićene svjetske baštine ne naplaćuje korištenje javne površine u prethodno naznačene svrhe, niti postoji ugovorni odnos po tom osnovu.

Sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( NN 112/ 2017] privremeno ograđeni prostor za potrebe izvođenja restauratorskih radova ne smatra se nezakonitim.

18. kolovoza 2016.g. Grad Šibenik je izdao suglasnost KLASA: 340-01/16-01/240, URBROJ: 2182/01-03/1-16-2 kojom se, sukladno važećim propisima, šibenskoj biskupiji odobrava ulaz u Staru gradsku jezgru osobnim automobilom registarskih oznaka i broja Šl-214-GB, te parkiranje istog na adresi Obala palih omladinaca br. 1 u Šibeniku.

S poštovanjem,

Gradonačelnik
Željko Burić


Tehnički gledano, crkveni predstojnik nema dozvolu za parkiranje. Gradonačelnik spominje jednu tablicu u odgovoru, ali ne onu koja se tu često može vidjeti u povijesnoj jezgri na par metara od biskupije

Ispred biskupije se parkira vozilo s registarskim oznakama “ŠI-542-GF”, dok gradonačelnik spominje suglasnost koja je dana automobilu s tablicom broj “ŠI-214-GB”. Moguće da je crkveni predstojnik kupio novije vozilo, jer neće valjda voziti 3 godine staru Škodu, a nije nikad prijavio nadležnima novu tablicu. Nije da će se netko usuditi zalijepiti kaznu pa stoput kršilo suglasnost KLASA: 340-01/16-01/240, URBROJ: 2182/01-03/1-16-2!

Slično kao i s prošlim odgovorima, ustraju u tome da ubace nekakvu pohvalu, ma koliko ridikulozno zvučalo u kontekstu pitanja

Grad Šibenik koji je u svijetu prepoznatljiv upravo po vizuri svoje najljepše građevine, katedrale sv. Jakova, upisane na UNESCO-v popis zaštićene svjetske baštine ne naplaćuje korištenje javne površine u prethodno naznačene svrhe, niti postoji ugovorni odnos po tom osnovu.

Željko Burić, gradonačelnik Šibenika

Grad Šibenik pokraj svoje prepoznatljive vizure upravo zahvaljujući katedrali sv. Jakova dopušta neugledni ograđeni prostor i parking za crkvenog predstojnika kraj velike šetnice gdje prolaze tisuće i tisuće domaćeg i stranog svita. Zašto se gradonačelnik odlučio na ovakav način pohvaliti ljepotama Šibenika ostaje nejasno.

2 thoughts on “Ima li biskup dozvolu parkirati na 3m ispred svoje palače nasred pješačke zone? Što je u baraci pokraj katedrale? Gradonačelnik odgovara!

Recite nam vaše mišljenje