Uporno bacanje smeća na izlazu Jadrije

Inbox:
“Jadrija: vuk lokaciju mijenja ali ćud nikada.”

Recite nam vaše mišljenje