Treći kat muzeja napokon se stavlja u funkciju?

0

Legendarni treći kat se napokon oprema, ali ne piše kada bi trebalo biti sve gotovo.

“– Na trećem katu stalnog postava napravljeni su grubi i fini građevinski radovi s novcem kojim smo dosad raspolagali, a sada slijede radovi na konstrukcijama vitrina i samo postavljanje vitrina. U vezi s tim bit će održan i sastanak s gradonačelnikom u nadi da će radovi u što kraćem roku biti privedeni kraju – kazao nam je Željko Krnčević, ravnatelj Muzeja grada Šibenika.”, piše Šibenski portal.

Recite nam vaše mišljenje