Nenamjerna segregacija djece na dječjem igralištu na Šubićevcu

0

Inbox:
“Zašto su dva parkića za djecu na Šubicevcu odijeljena ogradom, zašto se radi segregacija djece? Jedan parkić je prilagođen djeci s invaliditetom i to je za svaku pohvalu, ali ne bi ih trebalo odvajati od ostale djece. Ja želim da se moje dijete igra sa svom djecom.”

Početkom ožujka uređeno je dječje igralište tik do postojećeg na Šubićevcu, specijalno dizajnirano za djecu s posebnim potrebama, sa spcijaliziranim spravama za dječju igru.

Iznimno hvale vrijedan potez, međutim stvarno se mora čovjek zapitati zašto su ta dva igrališta odvojena žičanom ogradom? Zar ne bi trebala promicati inkluzivnost među djecom? Zašto se nije probio prolaz između dva igrališta, jer ovako ispada da su dva različita i potpuno odijeljena igrališta za one “normalne” i one s određenim “poteškoćama”?

Jasno je da to nije bila namjera nikog i srećom rješenje je jednostavno, maknite dio ograde i uredite da se može nesmetano prolaziti između dva igrališta, a ne da se mora skroz okolo ići. Sva djeca bi trebala biti zajedno, a ne da su ovako odvojeni – potpuno se kriva poruka šalje. 🙁

Recite nam vaše mišljenje