Inbox. Rutinski se ugrožava sigurnost pješaka ovakvim parkiranjem na nogostupu, institucije ne reagiraju. Ljudi s djecom moraju na kolnik, ljudi u kolicima, a i općenito pješaci. Ili postavite stupiće ili počnite uvoditi reda. Sami ste postavili pravila koji vrlo jasno kažu da nema parkiranja na nogostupima, onda počnite to i provoditi kako članak 71., stavak 3. kaže.

Recite nam vaše mišljenje