Smiju li se u staroj gradskoj jezgri postavljati PVC škure i vanjske jedinice klime na vidljivo mjesto?

Inbox:
“Evo jedno možda suludo pitanje a tiče se stare gradske jezgre. Da li je dopušteno u staroj gradskoj jezgri postavljanje vanjskih klima jedinica na vidljiva područja? I da li je dopušteno postavljanje PVC škura ili one moraju bit isključivo drvene i to zelene il smeđe boje?”

Donosimo dva relevantna članka iz Odluke o komunalnom redu Grada Šibenika koje možete naći na službenim stranicama Grada. Ukratko, i jedno i drugo je zabranjeno u staroj gradskoj jezgri. U realnosti se to očito ne provodi, dovoljno je prošetati malo po centru. To dovodi do često blesave situacije da netko plaća puno više da se primjerice sakriju vanjske jedinice klime i da bude sve po smjernicama konzervatora ili postavlja drvene škure, dok susjed mrtvo hladno postavi klimu gdjegod je jeftinije ili koristi PVC škure neke lijeve boje bez ikakvih posljedica.

Što vi mislite, da li bi gradski organi reda trebali revnije provoditi Odluku, ili nema smisla ljude gnjaviti i nek stavljaju klime i škure kako god hoće?


Članak 75.
Pročelja zgrada, prozorski zasloni na zgradama i prozorski okviri bez zaslona, ulazna kućna vrata i ostali otvori unutar stare gradske jezgre moraju biti oličeni bojom koju će odrediti Ministarstvo kulture-Konzervatorski odjel u Šibeniku.

Članak 115.
Predmeti (kiosci, pokretne naprave, razglasni uređaji, štandovi, štekati, prikolice, brodovi, bez obzira na veličinu, reklame, ploče, table, natpisi, putokazi, stupići, skele, dizalice, građevinska ili druga kolica i tome slično) postavljeni na površine javne namjene te na površine i objekte u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba suprotno odredbama ove odluke moraju se odmah ukloniti.Vlasniku, odnosno korisniku protupravno postavljenog predmeta, komunalni redar naredit će rješenjem, njegovo uklanjanje.Ako vlasnik, odnosno korisnik, u određenom roku ne postupi po rješenju iz stavka 2. ovog članka, izvršenje rješenja putem treće osobe provest će se na odgovornost i trošak vlasnika, odnosno korisnika.Protupravno postavljeni predmeti nepoznatog počinitelja uklonit će se sukladno odgovarajućim propisima. U troškove uklanjanja uračunavaju se i troškovi premještanja, čuvanja, a po potrebi i uništavanja.U slučajevima hitnih intervencija u kojima je potrebno ukloniti predmete i vozila bez prethodno provedenog upravnog postupka, na iste će se ostaviti obavijest o potrebi hitnog uklanjanja te će se, ukoliko vlasnik ne postupi po nalogu iz obavijesti, ukloniti na trošak i odgovornost vlasnika.