Šibenski Grand Canyon

Stvarno se nije štedilo, iz orbite će se vidjeti usjeci i koliko je šume nestalo. Naravno, podržavamo infrastrukturne zahvate i unaprijeđenja, križanje s magistralom na Rokićima je bilo uistinu katastrofa. Samo se stvarno mora postaviti pitanje zašto se išlo s puno megalomanskijim projektom uređenja ovog križanja. Ovakav sustav petlji i široke prometnice kao da je predviđeno za puno šire ulice kroz kvart, a ne “Put prvog šibenskog partizanskog odreda” koji takoreći završava s kapilarnim prometnicama i ne može podnijeti veliki promet.Na stolu je bio i puno skromniji i po okoliš manje invazivan projekt koji je Burićeva administracija olako odbacila. Ruku na srce, Hrvatske ceste plaćaju, a Buriću ni iz džepa ni u džep i rekli su “daj megalomanskiji projekt, ko ga šiša!”

I prije smo pisali o ovome: Mora li novi cestovni čvor na Rokićima prolaziti baš kroz šumu i zelenilo?