Gradonačelnik Burić o fijasku gradske Uprave oko projektanta na tvrđavi sv. Ivana

Ova tema se povlačila po Slobodnoj Dalmaciji i drugim medijima, da bi sve odjednom zatihnulo malo pred izbore. Što se dogodilo? Zašto je g. Ileković prestao plasirati bombastične članke u medije? Pa zato jer su izbori i zato jer je očito došlo do izvansudske nagodbe.

Dakle, da vidimo jesmo li dobro shvatili, ovo su sve gradonačelnikove riječi sa službene sjednice gradskog vijeća, sve je snimljeno. Projektant se pozivao na zaštićeno autorsko pravo i k tome se Ileković nije pojavljivao na tvrđavu i rezultiralo je nizom sudskih postupaka. Nakon toga Grad za nagradu isplati sve do kraja, iako se nije pojavljivao na gradilištu. I opet je izbjegao reći koliko je to sve koštalo. Molim?? Nekom neukom bi se činilo da ih je dobro namagarčilo, izreketarilo i izvaralo. Kako su si to mogli dozvoliti?

Pitanje koje su postavili g. Samaržić i gđa. Ukić Kotarac je jako jednostavno, upitali su što je točno bilo s tim i koliko nas je koštao fijasko s naprasnim mijenjanjem glavnog projektanta i autora projekta. Odgovor gradonačelnika je skandalozan u najmanju ruku i relativizira teške, ali zbilja teške promašaje ove gradske Uprave. Još kasnije Iris Ukić Kotarac proziva da su to Primoštenski PR-ovski exposéi implicirajući da je nekako loše što oporbena vijećnica ispituje što se događa s financijama Grada. Željko Burić kao da zaboravlja da je njegov angažman privremene prirode i da bi trebao odgovarati građanima Šibenika i pogotovo vijećnicima.