Put prema Razorima je neodržavan i služi za bacanje krupnog otpada

Inbox:
“Put prema Razorima, skretanje prije AC Aleksić. Ima mnogo rupa po bilom putu koje treba sanirati, a i nešto odbačenog krupnog otpada kojeg treba pokupiti (tuš kabina, madrac…)”