Gradski vijećnik Rikard Marenzi o DPU Pekovac

Izvrstan pregled gradskog vijećnika Rikarda Marenzija o tome što se događa u luki Pekovac. Svakako vrijedi pročitati, odlično je sažeo i pogodio srž problematike, ali i daje konkretne prijedloge za iduće korake! Ovdje možete vidjeti što je Danijel Mileta, dogradonačelnik Šibenika govorio o ovoj temi.

Oko ovoga se treba boriti, jer ovo što se želi progurati je puno rupa i propusta i na kraju vjerojatno nije najbolje za stanovnike Dolca, ne rješava izlijevanje fekalija u more za vrijeme jačih kiša, izgleda da ne rješava u potpunosti plavljenje itd. Pročitajte svakako osvrt g. Marenzija, da saznate više.


LUKA PEKOVAC

Glavni uzroci plavljenja Doca su plime za velikog juga, ali i oborinske vode kao i onečišćenja mora za vrijeme i neposredno nakon velikih kiša. Ali idemo redom.

Zadnja rekonstrukcija aglomeracije u predjelu Doca i područja Crnice, predvidjela je i izvela mješoviti sustav tzv. „javni gravitacijski kolektor“ koji se sastoji od jedne sabirne zajedničke cijevi za kanalizacijske i oborinske vode. Međutim, to i ne bi bila danas velika greška, da je dimenzioniran tako da može prihvatiti svu količinu otpadnih voda, ali upravo suprotno, te smo zbog toga svjedoci nemilih slika onečišćenog mora fekalijama nakon većih kiša.

U trenutku kad se rade „IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA LUKE PEKOVAC“ taj bi se „mješoviti sustav“ eventualno mogao izmjeniti, upravo uvodeći dodatni sabirni sustav posebno za oborinske vode kako i predlažu predlagači „Izmjena…“. Ispod nove, povišene i proširene kolničko-pješačke komunikacije na samoj dolačkoj obali izradila bi se čitava mreža cijevi koja bi preko sustava šupljih rubnjaka, rešetki i slivnika skupljala oborinske vode koje bi sustizale površinski, naglašavam površinski, koja i dosada nije bila zahvaćena mješovitim kanalizacijskim sustavom.

I upravo je u tome „catch“, oborinske vode s područja Crnice koja pristiže zajedno s kanalizacijskim otpadnim vodama kroz jednu cijev i priključkom na javni gravitacijski kolektor mješovitih otpadnih voda, (jedan od priključaka ide iz ulice S. Ninića, preko ulice Prilaza tvornici do priključka na bivši Brodoservis) nemaju mogučnost razdvajanja otpadnih voda na oborinske i ostale otpadne vode, niti nisu zahvaćeni planom izmjena, a upravo su te količine vode odgovorne za „prelijevanje prekomjerne otpadne vode“ iz mješovitog sustava, te odgovorne za prelijevanje fekalije u more za vrijeme i nakon velikih oborina i uzrok nedozvoljenog i neopravdanog i neoprostivog oničišćenja mora u predjelu Doca.

Stoga, glavni razlog plavljenja Doca, a ja bih dodao i nedozvoljenog i neprimjerenog onečišćenja mora, zbog čega se ide u IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA LUKE PEKOVAC, tobože zbog samih stanovnika Doca, pada u vodu.

S ovim prijedlogom izmjena uopće se ne dotiču i ne razmatraju pravi uzroci niti se rješavaju problemi.

Osim gore navedenog osnovnog razloga, i da ne kažem, neozbiljnog i površnog pristupa rješavanja krucijalnog problema stanovnika Doca, dodao bih još jedan razlog koji ide u prilog neprihvaćanja i slanja „Izmjena…“ na doradu.

U planu iz 2008. godine stoji izrada lukobrana s ulogom zaštite brodica domiciljnog stanovništva i sportske luke Vala. Svi stanovnici Doca mogu posvjedočiti za vrijeme velikog juga kako „kuva more“ upravo u svjernom predjelu luke Pekovac, pogotovo na području između Krke i Vala. Zbog toga i sigurnosti samih brodica, velika većina stanovnika izmještaju brodice na druga područja.

Nisam pronašao da se izradila studja o maritimnim uvjetima u luci Pekovac, prilikom izrade plana 2008. godine, ali sam mišljenja da bez izrade te studije, nikako ne bi smjeli odbaciti izradu eventualnog lukobrana na jugozapadnoj strani ulaza u luku Pekovac. To pogotovo otvara pitanja, zbog planova izmještanja postojećeg „Mandroča“ dublje od današnje crte, izloženije utjecaju juga, kao i uostalom svih brodica stanovnika, širenjem kolničko-pješačke zone, odnosno obale.

I na kraju da remiziram.Predlažem odbijanje „Izmjena…“ i slanje na doradu s zahtjevima:

  1. Proširenje područja obuhvata „IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA LUKE PEKOVAC“ i na područje parcele X. Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom, kako bi se još jednom razmotrila opravdanost izgradnje na toj parceli, pogotovo višeetažne garaže.
  2. Izrada studije „Oborinske i ostale otpadne vode u predjelu Doca“ koja bi u sebi imala osim znanstvenog promišljanja današnje situacije i jasne matematičke pokazatelje, kako izračunate, tako i iskustveno izmjerene količine otpadnih voda koje utječu na život stanovnika Doca. Time bi se dobila jasnija slika o potrebnim zahvatima u prihvačanju otpadnih voda i sprječavanju plavljena uslijed istih.
  3. Izrada „Maritimna studija luke Pekovac uz klimatsku sliku utjecaja“, koja jedino meritorno može odgovoriti na pitanje potrebe lukobrana na jugozapadnoj strani obale Doca. Ujedno bi dobili jednoznačne odgovore o potrebnoj visini dogradnje obalnog zida i prema tome detaljnije i primjerenije planirali rekonstrukciju cijele obale na korist i zahtjev samih stanovnika Doca, za sigurnije i duže naredno vremensko razdoblje.