Iris Ukić Kotarac: polugodišnje izvješće rada kao dožupanica Šibensko-kninske županije

Može vam se Iris sviđati ili ne sviđati. Pohvalno jako da je zadržala naviku obavještavanja javnosti o svom političkom radu preko društvenih mreža. Dugi niz godina je bila aktivna oporba, većina kad konačno zasjedne u fotelju se izgubi iz javnosti, ali ne i Iris. Izvješće je zbilja opsežno, ima zanimljivih informacija.


Službenički odnosi

Županu sam predložila i pokrenula postupak donošenja Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Šibensko-kninske županije s ciljem racionalizacije broja upravih odjela u županiji koji nisu imali smisla a samim time posljedično i smanjivanja broja rukovodećih kadrova. Imenovanje novih (starih) pročelnika u nekim upravnim odjelima nije polučilo željeni efekt povećanja kvalitete rada. S ciljem upoznavanja sustava i stručnog kadra kojim županija raspolaže uvela sam podnošenje dnevnih i tjednih izvješća o radu pročelnika i službenika županije kako bi iste potaknula na učinkovitiji rad budući je percepcija građana ŠKŽ da rad službenika u županiji ne bi bio učinkovit.

Slijedom navedenog iz postojećeg službeničkog bazena, predložila sam imenovanje određenih službenika na rukovodeće pozicije. U svrhu osiguranja poštivanja prava i obveza iz radnog odnosa, na moju inicijativu osluškujući zahtjeve građana, službenicima u županiji uvedene su kartice u svrhu evidencije prisutnosti u službi i poštivanja obveza radno vremena. U Pravilniku o materijalnim pravima službenika uočila sam da službenici županije imaju pravo na jubilarnu nagradu za ukupni staž a ne isključivo za staž proveden u županiji (tijelima javne vlasti) te je na moj prijedlog izvršena korekcija istog što će posljedično imati uštede za sustav. Također nastojala sam potaknuti službenike da se kolegijalno ponašaju sve u smislu bržeg rješavanja radnih zadataka ali i snažnijeg angažiranja službenika u radu (primjerice kurirske službe).

Turizam i gospodarsto

Odlukom župana ŠKŽ, kao zamjenica župana, po ustaljenoj praksi rada u županiji, okviru rada za U.O. za gospodarstvo, imenovana sam za predsjednicu 2 Povjerenstava. U svezi provedbe Programa sufinanciranja projekata iz turizma 2021. godine, povjerenstvo na čijem sam čelu održalo je četiri sjednice. Nadalje kako sam također imenovana i za provođenje programa kreditiranja poduzetnika početnika prema ugovoru o suradnji između HBOR-a i ŠKŽ sudjelovala sam u radu 1 (jedna) sjednica. Nadalje, odlukom župana imenovana sam u posebno Povjerenstvo vezano uz izradu Strategije razvoja te uz Program kreditiranja malog gospodarstva ŠKŽ. Uz navedeni program, održano je jedanaest sjednica, prema Programu dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva u 2021. i 2022. godini održano je pet sjednica.

Slijedom navedenog održano je ukupno 17 sjednica sa svim popratim dogovorima i koordinacijama vezanim uz iste što je obuhvaćalo kontinuiranu komunikaciju sa službenicima odjela. U okviru ovog upravnog odjela u proračunu za 2022. godinu, usvojen je moj prijedlog da se u ovom upravnom odjelu koji objedinjuje i poljoprivredu otvori poseban program koji će se utrošiti na projekt povezivanja proizvođača u poljoprivredi – OPG za što je u proračunu za 2022. godinu osigurano 100.000,00 kuna.

Marikultura

S obzirom da sam u svom predizbornom programu između ostalog imala u fokusu i proizvodnju hrane – marikulturu u fokusu mog interesa bio je i rad-izradnja budućeg Purifikacijskog centra u Šibeniku koji se financira iz sredstava EU. Fondova. U tom pravcu obavila sam više razgovara s ravnateljem centra Allutech, te omogućila direktnu komunikaciju županije prema proizvođačima školjaka i ribarima. Primjerice, ceh školjkara do sad usprkos svojim zahtjevima nikad do sada od strane županije nisu bili pozvani sudjelovati u projektima koji se njih tiču tako da sam im za te potrebe otvorila županiju i organizirala prvi sastanak svih predstavnika sa županijskom upravom.

Jednako tako predložila sam imenovanje struke u projekte koji su od značaja za županiju (purifikacijski centar), kako bi struka dala svoj doprinos rješavanju problema. U suradnji i na zahtjev ribara pokrenula sam i pitanje ribarske luke u Šibeniku u uvali Sv. Petar u Šibeniku, po prvi put organizirala sastanak predstavnika ceha ribara u županiji sve s ciljem a se započne rješavanje ovog važnog problema. Također uslijed argumentiranih zahtjeva školjkara, po prvi put inicirala sam i pokretanje postupka produženja koncesija za školjkare a što je rezultiralo i donošenjem odluke na Županijskoj skupštini čija provedba se čeka na razini Vlade RH.

Pomorstvo

U okviru rada U.O. za pomorstvo aktivno sam se uključila i u postupak nadzora nad zakonitošću rada odjela u vidu prijedloga za donošenje Odluke o utvrđivanju lučkih područja sve s ciljem izbjegavanja nepravilnosti pri donošenju iste i saniranja nedostataka koji su ranije utvrđeni u sustavu. Također zauzela sam proaktivan stav oko svih pitanja rada oko uređenja rive pod upravljanje ŽLU te u predložila imenovanje posebnog stručnog člana koji će na najbolji način zastupati interese županije.

Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Na moj prijedlog održana je prva i do sad jedina konferencija za medije u kojoj je javnosti na potpun i transparentan način prezentiran rezultat dugogodišnjeg nerada tog odjela. Ono najvažnije je da sam pokrenula proces rješavanja problema Upravnog odjela za prostorno planiranje, da smo objavili brojku svih neriješenih predmeta. Nedostatak kadrova pogotovo vezanih uz jednostavnije poslove u tom odjelu pokušala sam premostiti s prijedlogom da se referenti iz drugih upravnih odjela privremeno „posude“ na rad u tom odjelu.

U prvih 6 mjeseci rada zaprimila sam veliki broj mailova koji su se najčešće odnosili na prigovore upravno na rad službenika (i pročelnika) tog odjela. U svrhu poboljšanja učinkovitosti rada obavila sam niz razgovora vezanih uz sustav. Sudjelovala sam u radu ŽOC-a i po prvi put pokrenula uključivanje Šibensko-kninske županije u projekt udruge za zaštitu prirode i okoliša „Zasadi stablo, ne budi panj“ u vrijednosti od 25.000,00 kuna (koji su utrošeni za kupnju stabala koja su posađena u akciji koja se provodila u suradnji s Ustanovom zaštita prirode i volonterima“ a koja akcija je imala za cilj potaknuti građane na odgovorno ponašanje prema okolišu.

Prosvjeta i znanost

Predložila sam izmjene i dopune pravilnika o dodjeli stipendija kako bi zbog odustajanja od primanja stipendija i drugi kandidati „ispod crte“ dobili priliku dobiti stipendiju. Po preporuci službenica odjela ovaj prijedlog bit će realiziran u idućoj školskoj godini. U Gimnaziji Šibenik na temelju saznanja pokrenula sam i u proračunu osigurala sredstava za uređenje posebnog sanitarnog čvora za OSI (čeka se realizacija). Ispred županije pokrenula sam inicijativu za pokrivanje sanitetskih troškova učenica slabijeg imovinskog stanja za što su u iznosu o cca 70.000,00 kuna osigurana sredstva u proračunu za 2022. godinu.

Zdravstvo

U okviru ovo upravnog odjela osim kontinuirano kontakta s članovima Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač ŠKŽ sve s ciljem upoznavanja sustava i otklanjanja nepravilnosti u istom, predložila sam a dalje je usvojen i prijedlog stipendiranja djelatnika u zdravstvu. Kako su potrebe naših starijih sugrađana jako važne budući određeni broj građana boluje od demencije te im je potrebna posebna briga i skrb u okviru sustava domova umirovljenika. U tu svrhu kako bi se županija otvorila prema rješavanju ovog galopirajućeg problema, povezala sam županiju s renomiranim stručnjakom neurogerijatrom prof. Bogdanović. U svrhu organiziranja centra, za 2022. godinu osigurana su sredstva za Cvjetni dom u Šibeniku u iznosu od 100.000 kuna. Također županu sam predložila osiguravanje posebnih sredstava za pružanje psihološke pomoći u zajednici.

Financijsko upravljanje

Već u prvom mjesecu rada detektirala sam probleme oko izvršavanja zadaća financijskog upravljanja pojedinih upravnih odjela te u tom pravcu županu preložila određene poboljšice. Predložila sam pokretanje natječaja za financiranje medija kako bi se županija okrenula izvrsnosti i financiranju konkretnih programa.

Protokolarni poslovi

U prvih 6 mjeseci po pozivu župana sudjelovala sam u nizu protokolarnih aktivnosti.

Općenito

U okviru upravno odjela župana, predložila sam smanjenje mjesečnih rashoda županije za kupnju tiskovina (razne publikacije u vrijednosti od 1.600,00 kuna (12 mjeseci 19.200,00 n) s prijedlogom da se sredstva rasporede na dodatne stipendije (odbijeno), utvrdila rashod za mjesečni zakup garaže u vrijednosti od 2.500,00 kn mjesečno (12 mjeseci 30.000,00) prijedlog je prihvaćen. Također predložila sam snižavanje bespotrebnih troškova primjerice 50.000 kuna godišnje na portal zupan.hr.

Također, detektirala sam i posebne troškove vanjskih suradnika u ustanovama odnosno pokrenula pitanje koeficijenta i učinkovitosti rada pojedinih službi te primjerice ukidanje nepotrebnih rashoda kao što su trošak kupnje novina ili plaćanja garaže (za stari auto). Iskazala sam potrebu da se svi natječaji za jednostavne javne nabave objavljuju transparentno tako da svi gospodarstvenici s našeg područja imaju uvid u sve pozive a ne da se ide ciljano prema nekim izvođačima dakle da se mijenja pravilnik. Nije prošao prijedlog da se na jednom mjestu objavljuju svi natječaju za ustanove, a nas ustanove obavještavaju o potrebama ovih kadrova i postupak nabave roba i usluga olakšava na stranicama javni poziv. Također, budući sam od građana zaprimila jako puno pritužbi da se i dalje namještaju natječaji, zatražila sam da nas sve ustanove čiji smo mi osnivač obavijeste o kadrovskim potrebama i opravdaju novo zapošljavanje kako ne bi dolazilo do uhljebljivanja.

S ciljem otvorenosti prema građanima županije, objavila sam svoj mail kako bi mi se svi građani Šibensko-kninske županije mogli obratiti kako bi utvrdili ne samo koja su uska grla rada županije već i kako bi počeli konkretno rješavati nagomilane probleme. Također, obišla sam nekretnine u vlasništvu županije posebice prostorije arhiva za koji je utvrđen da ima neprimjerene uvjete za arhiviranje ali i za rad službenika. Osim toga upravo na moju inicijativu raspisan je javni poziv za zakup ili prodaju nekretnina za potrebe službi koje rade u neljudskim uvjetima, kako nam se ne bi ponovio slučaj s nabavkom zgrade za razvojnu agenciju (ABC-om ili ranije s ljekarnama) na koji sam ranije upozoravala kao županijska vijećnica (direktno ugovaranje) s ciljem da se osigura transparentnost trošenja sredstava.

U šestomjesečnom razdoblju razgovarala sam s građanima županije ali i obavila desetke razgovora s pročelnicima i službenicima županije te ravnateljima ustanova sve s ciljem rješavanja spornih pitanja ali i osiguranja što učinkovitijeg rada županijskih službi pozivajući se na iskustvo svog prijašnjeg rada u lokalnoj samoupravi ali i rješenja koja sam već primijenila u praksi. Županu sam između ostalog predlagala održavanje redovnih tjednih kolegija s pročelnicima te redovitih sastanaka sa „županijskom većinom“.