Nećeš kolicima na rivu s autobusnog kolodvora i gotovo!

Dok su postavljali novu javnu rasvjetu kod autobusnog kolodvora su sve živo raskopali i imali su savršenu prigodu spustiti napokon ovu stepenicu tako da osobe s invaliditetom mogu prolaziti.

Imali su već jednu priliku kad su oko aglomeracije ovdje bili isto opsežni radovi, ali je nisu iskoristili. Opet su imali priliku spustiti ovaj dio da osobe s invaliditetom mogu imati pristup rivi, ali opet se prilika profućkala.

Ide li bradata spona javnosti i komunalnih radova gradom i specijalno upozorava izvoditelje ovakvih radova da ni u kojem slučaju ne učine nešto dobro i pozitivno za ljude u kolicima? Možda je stvar u tome da izvođač vrati u prvotno stanje, a fali zapravo nekog angažmana ili bradate spone ili koga god već treba iz Grada da ukoliko se već rade takvi radovi da se usput i to odradi.

Nepoznato u čemu je točno problem. Činjenica je da su gradskoj upravi relativno nefleksibilni po ovom pitanju. Čak su 2019. krenuli oko autobusnog kolodvora spuštati sve parapete, a nekadašnji pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti je čak rekao da “skupljaju ponude” da se i taj dio odradi. Nisu očito nikad skupili ponude, a već su barem dvije dobre prilike kad su bili sveopći radovi propustili da odrade ovakvu sitnicu. Sramota za bradatu sponu koja se, kad je to oportuno, brine za ljude u kolicima, a u praksi vidimo kako to izgleda.