Mali iznajmljivači dobivaju i 13x veće račune za odvoz smeća, piše nam gospodin koji se bavi iznajmljivanjem

Prenosimo u cijelosti pismo jednog čitatelja koji opisuje u detalje poskupljenje usluge odvoženja smeća. Svi smo dobili veće uplatnice u kućanstvima od nekih 30%, ali ovo što rade malim iznajmljivačima je ravno kriminalu. Ispada da turisti koji većinom prespavaju i najčešće jedu vani generiraju smeća kao oveći hotel!


Šaljem priču o poskupljenju računa za male iznajmljivače, pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
Naime, do sada sam plaćao račun za smeće u ukupnom iznosu 6,34 Eura na mjesečnoj razini. Sada sam dobio račun za 02/2023 na iznos 81,33 Eura što je 13x veći iznos računa tj. 1200% veći račun. 

Stavka računa koja je posebno zanimljiva je “Pražnjenje spremnika – Grad Šibenik” u iznosu 45,03 Eura + PDV.

U konkretnom slučaju radi se o sobama koje služe za najam turistima. Kuća ima ukupno 67 metra kvadratna površine i u njoj se nalazi 4 sobe za dvije osobe (bez kuhinje) koje služe za pružanje ugostiteljskih usluga u turizmu. U naravi jedino smeće koje se generira u sobama je maramica, ambalaža od toaletnog papira i omot od čaja i kave. S obzirom na to da se radi o korisnom otpadu, sav otpad se razvrstava na plastiku i papir te se miješani komunalni otpad uopće ne generira te se smeće ne baca u podzemne spremnike. To potvrđuje i činjenica da se nikada nije koristila kartica za pražnjenje podzemnog spremnika za navedeni objekt. 

Proizveli smo 2 tone smeća u veljači?

Gledajući u cjenik ispada da je objekt generirao komunalni otpad u količini 2×1100 litara podzemnog spremnika što bi značilo da smo u veljači generirali oko 2000 kg tj. 2 tone smeća?!

Nije mi jasan niti način diskriminiranja smeća na smeće kućanstva i smeće koje nije generiralo kućanstvo nego recimo turist?! Zašto je 1 litra smeća koje je napravio objekt koji nije kućanstvo duplo skuplje od 1 litre smeća koje je napravilo kućanstvo?! Je li u 1 litru smeća korisnika koji nije kućanstvo stane više smeća nego u 1 litru smeća korisnika koje je kućanstvo?

Nadalje, ako osoba A koja živi u kućanstvu od 1 osobe baci 10 vrećica smeća u podzemni spremnik u tjedan dana, a ja kao osoba B koja nije kućanstvo u kojem može boraviti maksimalno 8 osoba bacim 0 vrećica smeća u podzemni spremnik u istom periodu, zašto ja plaćam ukupnu količinu smeća od osobe A i osobe B u iznosu 10 vrećica smeća u omjeru 8:1 tj. plaćam 8,75 vrećica smeća i to po duplo većoj cijeni od osobe koja je svo smeće bacila???

Ispada da su 684 puta praznili smeće u Dolcu u veljači?

Posebno je zanimljiva sljedeća činjenica koja je specificirana na računu. Naime spremnik od 1100 litara je pražnjen 211 puta u veljači, spremnik od 5000 litara je pražnjen 173 puta u veljači i spremnik od 3000 litara je pražnjen 300 puta u veljači što ispada da je ukupan broj pražnjenja spremnika u Dolcu u Šibeniku u veljači bio 684 puta što znači da je spremnik u veljači bio pražnjen više od 24 puta dnevno. Uz to vrlo je zanimljiv podatak da ukupan zbroj ove količine smeća znači da je na jednoj lokaciji u gradu Šibeniku u mjesecu veljači generirano 2000 tona miješanog komunalnog otpada. 

Objekt na koji se odnosi račun za odvoz otpada za veljaču 2023. godine je napravio u veljači trošak vode od 10 Eura i trošak struje od 70 Eura što znači da je usluga odvoza smeća koju ne koristimo skuplja i od struje i od vode.