Burićeva administracija regulira sazivanje zborova, nakon desetljeća i više ignoriranja

Gradska vlast pod velikim pritiskom građana u zadnjih mjesec dana se napokon udostojila regulirati sazivanje zborova. Sve oko mjesnih odbora je u totalnom kaosu i ta od glasača direktno izglasana tijela, dakle najveći legitimitet što postoji u demokratskom društvu se ne drže najosnovnijih zakona i regula. Gradska vlast uopće ne reagira i ne inzistira da se pridržavaju.

Ne vode se zapisnici, dokumenti i odluke se ne stavljaju javnosti na uvid na web stranicama koje ni jedna GČ/MO ne posjeduje, te brojnih drugih propusta kojima Grad ne pridaje pažnju. Je li to zbog toga što su većinom pod kontrolom HDZ-a, pa im odgovara taj nered?

Dosad je način sazivanja zbora bio nedorečen, u gradskom vijesniku iz 2021. zadnje piše: “Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom Gradskog vijeća.”

Nikad ta Odluka nije donesena, te su sad nakon događanja ove godine napokon primorani donijeti tu prilično osnovnu Odluku. Nadajmo se da je ovo početak uvođenja reda generalno u mjesne odbore i gradske četvrti i prisiljavanje tih tijela da se drže odluka gradskog vijeća u kojima je sve lijepo regulirano.

U nacrtu odluke se to konačno između ostalog definira:

“Prijedlog o sazivanju zbora građana iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina članova vijeća mjesnog odbora odnosno gradske četvrti i 10 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora odnosno gradske četvrti za čije područje se saziva zbor građana.

Vijeće mjesnog odbora odnosno gradske četvrti dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka te donijeti odluku o sazivanju zbora građana u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Zbor građana saziva predsjednik vijeća mjesnog odbora odnosno gradske četvrti u roku 15 dana od dana donošenja odluke vijeća mjesnog odbora odnosno gradske četvrti, za cijelo područje ili dio područja mjesnog odbora odnosno gradske četvrti koji čini zasebnu cjelinu.”