Alternativni put od Zatona do benkovačke ceste je uzak i neuređen

Inbox:
“Ulica Marka Antića se dok traju radovi na mostu koristi kao izlaz na benkovačku cestu. Trebalo je ranije, a nije ni sad kasno poslati bager da proširi malo put da se mogu 2 automobila mimoići cijelom dužinom tih nekoliko stotina metara. Usput pokositi travu i draču uz put.”