Grad je toliko dekintiran da nemaju par tisuća kuna za spustiti jedan rinzol?

2

Koliko može Grad koštati spuštanje par rinzola oko kolodvora?

Polovicom svibnja ove godine Gradski parking oko kolodvora spušta nogostupe za osobe s invaliditetom. Definitivno hvalevrijedan potez!

Obećanje ludom radovanje

Naravno, posao tu nije završen. Jednom kad izađeš s autobusnog kolodvora, ne možeš uopće pristupiti rivi, kao samo jedan od primjera aljkave infrastrukture. 21. svibnja smo poslali upit Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti da li postoji plan da se spuste i rinzoli okolo tako da se stvori prava infrastruktura za osobe s invaliditetom. Kao i uvijek, pročelnik munjevito brzo odgovara sljedeće:

U tijeku je prikupljanje ponuda za zahvat koji spominjete. Nadam se da ćemo za nekoliko dana krenuti s tim.

Miro Lucić, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti

Da li je grad švorc, da li su zaboravili na ovo, i gdje je Bemix u cijeloj toj priči?

Ne treba nikog čuditi; skoro 2 mjeseca kasnije sve je ostalo isto. Uzmimo da su radovi vrijednosti oko 5000 kn za jednu radnu ekipu koja će skinuti ove kockice, spustiti rubnik, vratiti kako je bilo, pomesti i otići. Je li moguće da grad nema para za to? Inače, firma Bemix je od 1. veljače 2018. na 4 godine zadužena za sve komunalne poslove, tj. održavanje javnih površina osim zelenih na području Grada Šibenika. Između ostalog:

  • Pod djelatnosti održavanje javnih površina smatraju se poslovi održavanja pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, na cjelokupnom području Grada Šibenika. Tehnička specifikacija, vrsta, kvaliteta, količine i opseg djelatnosti održavanja javnih površina precizno je utvrđena u troškovniku koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Dosta oprezno formulirane zadaće u službenom dokumentu Grada, a što se tiče budžeta u dokumentu se može naći sljedeće:

  • Cijena za obavljene komunalnih poslova održavanja javnih površina (osim zelenih) na području Grada Šibenika utvrđena je za vrijeme od četiri (4) godine i to prema količinama kako je traženo u Troškovniku održavanja javnih površina, kao sastavnom dijelu Natječajne dokumentacije, u iznosu od 6.315.242,00 kuna ( + PDV ), koju je „BEMIX“ d.o.o. Grebaštica ponudilo u prijavi na natječaj. „BEMIX “ d.o.o. Grebaštica će ispostavljati račune Gradu Šibeniku prema stvarno izvršenim uslugama uz priloženu presliku ovjerenog naloga za postupanje.

Ispada da maksimalna vrijednost svih radova je fiksirana na 6.3 milijuna kuna kroz 4 godine, tj. okvirno oko 1.5 milijuna kuna godišnje? Postoji li neki razlog zašto Bemix za Grad ne odradi ovakve manje radove?

2 thoughts on “Grad je toliko dekintiran da nemaju par tisuća kuna za spustiti jedan rinzol?

Recite nam vaše mišljenje