Hoće li svaki put nakon jače kiše kanalizacija ići drito u more u Dolcu?

0

Inbox:
“Kolektor je izbacio ove ljepote van. Sad je još gore jer su spojili nove cijevi od sv. Nediljice na postojeći kolektor koji prolazi kroz Dolac.”

Da li nas ovo čeka nakon svake malo jače kiše, kao i u Mandalini?

Recite nam vaše mišljenje