Šaka u oko 22. 11. 2018.

1

Odgovori prošle emisije:

P: Kada je u planu dovršiti rivu i šetnicu od VK Krka do Banja?.
O: Provjerit ćemo projekte po kojima se uređivala šetnica i gradio kolektor pa ćemo odlučiti o poduzimanju potrebnih zahvata radi dovršenja radova.
P: U lipnju je asfaltiran vododerina prema parkingu od bazena kad se ide. Nogostup s jedne strane nije dovršen, nema nikakve horizontalne signalizacije, stupovi javne rasvjete su samo postavljeni, nema rasvjetnih tijela još. Kada je u planu dovršiti posao?
O: Točno ste sve naveli. Rasvjeta nije priključena zbog problema oko napajanja, to je sada riješeno i u slijedećih pet ili šest dana bit će dovršeno. Horizontalna signalizacija nije postavljena zbog prijedloga da se tu uvede naplata parkiranja. Međutim, od toga se odustalo pa ćemo do kraja ovoga mjeseca postaviti potrebnu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju prema napravljenom projektu.

I zaista, rasvjeta je postavljena i baš priliči!  

Najoptimističniji odgovor za kraj

P: Zašto više ne postoji hodajući kolegij gradonačelnika? To je bio jedan hvalevrijedan poduhvat, vjerojatno čak i unikatan za Hrvatsku. Šansa da se gradska politika približi narodu i da se pita ljude što točno ne valja u njihovom kvartu. Naprasno je prestalo u travnju 2016., bez (bar javno dostupnih) informacija što se dogodilo. Da li imate planove nastaviti s hodajućim kolegijem?
O: Hodajući kolegij gradonačelnika Burića provođen je s ciljem pronalaska što efikasnijeg načina za dijagnosticiranje i rješavanje problematičnih pitanja u različitim šibenskim kvartovima i kao takav je ispunio svoju svrhu. Rezultat hodajućeg kolegija je mnoštvo projekata koji su posljednjih godina podigli kvalitetu života svih Šibenčana poput energetske obnove vrtića i škola u cijelom Šibeniku ili čitavog niza manjih komunalnih zahvata. Također, dio projekata koji se trenutno provode ili će se početi provoditi u bližoj budućnosti između ostalog, rezultat su hodajućeg kolegija. U ovom trenutku gradonačelnik velikim projektima koji su u tijeku najviše može doprinjeti koordinacijom i vođenjem timova zaduženih za projekte. Iz tog razloga se hodajući kolegij trenutno ne provodi, ali Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom je i dalje otvorena za tu mogućnost ukoliko se za nju pokaže potreba.

Pitanja iz ove emisije:

  • Zašto se ne može u gradskoj ispostavi HEP-a ne saznati osnovne informacije ni rješavati problemi nego su ljudi usmjereni na Split?
  • Zvala je gospođa od prije tri tjedna vezano za nestanak autobusne postaje na Poljani, tj. kako su mrtvo hladno uklonili postaju. Odgovor je “Stanica je ukinuta, alternativnog rješenja trenutno nema”. Voditelj kaže kako postoje minimalni tehnički uvjeti koji ne postoje. Gospođa je rekla da je rečeno da ne može autobus stati na kolniku i pritom ističe da većinom u gradu staje upravo na kolniku autobus. Gradsku Upravu zaista nije ni najmanje briga za svoje starije sugrađane i kako će oni ići u centar grada koji je naravno na vrhuncu prioriteta ove gradske uprave.
  • Postoje li planovi da se napokon ukloni stara i nefunkcionalna pruga koja samo razbija ovjese?
  • U strogom centru grada, npr. kod kazališta, najbliže odlagalište smeća je kod topova na obali. Preporuka je zbog naplate po otvaranju da se skupi više smeća i onda baci odjednom, ali to onda znači i dugačak put s teškim vrećama do odlagališta. Postoji li nekakvo rješenje gdje bi se moglo bliže za penzionere i ljude koji nisu pokretni?
  • Kante za papir su redovito puni, posebno blizu dućana i ne može se ubaciti ništa. Bi li se moglo češće prazniti kante za papir?

1 thought on “Šaka u oko 22. 11. 2018.

Recite nam vaše mišljenje