Ne i ne je odgovor gradske Uprave na osiguravanje sigurne infrastrukture oko OŠ Vidici

0

Gradska Uprava uporno i bezrazložno odgađa osiguravanje sigurne pješačke infrastrukture za školarce oko OŠ Vidici i općenito na ulici 8. Dalm. ud. brigade. Djeca su svaki dan u opasnosti od udara automobila, a gradska vlast apsolutno ne želi uvesti reda. To je već jedan inat koji je stvarno potpuno neshvatljiv i van svake pameti i ide na njihovu dušu.

U više navrata kad su bili upitani što je s tim, daju jedan te isti odgovor, da će postupati kad probiju slijepu ulicu (?!) i naprave parking koji je de facto već sad spreman za korištenje. Inače, od 2015. pokušavaju taj parking realizirati, ali izgleda da je realizacija takvog trivijalnog i za djecu bitnog projekta potpuno van njihovih mogućnosti.

Recite nam vaše mišljenje