Intervju s Franom Malenicom vezano za aglomeraciju

Direktor “Vodovod i odvodnja Šibenik d.o.o.” Frane Malenica za ŠIBaj TV priča o velebnom projektu tzv. aglomeracije u Šibeniku koji je zadnje dvije godine u punom jeku. Jedan uistinu golemi projekt koji je tisućama objekata po prvi put doveo kanalizaciju u Brodarici, Jadrtovcu i drugdje, te se temeljito rekonstruirala odvodna i vodoopskrbna mreža na mnogim administrativnim područjima Šibenika. Kompletni projekt je koštao oko 397 milijuna kuna, od kojih je 68.5% EU novac, oko 23.2% “nacionalna komponenta”, a Grad Šibenik sudjeluje s ukupno 8.3% što ispada oko 32.95 milijuna kuna.

G. Malenica kaže da bi svi zemljani radovi trebali završiti do 30.6. ove godine, a vjerojatno čak i prije, a konačna vrijednost manja nego što je ugovorena. Bez ove financijske injekcije od EU i države bi gradski “Vodovod” išao u istu rekonstrukciju, samo bi to trajalo doslovno desetljećima sa skromnim šibenskim budžetom i vjerojatno ne bi bilo ovoliko opsežno. Šibenik je jedan od prvih koji je išao u ovakvu modernizaciju i rekonstrukciju vodoopskrbne i odvodne mreže, a ostali gradovi u Hrvatskoj će brzo slično raditi.

Od idućih projekata što je u planu za ovu gradsku firmu, samo se čeka financijska realizacija je detaljna rekonstrukcija mreže u Zatonu, te su spremni idejni projekti za Jadriju i Raslinu.