Ivo Glavaš u Lucinoj kužini: “Da sam ja kao gradonačelnik vidio gdje je ulaz u garažu odmah bi napravio reviziju projekta i novi natječaj”

Ivo Glavaš je autor brojnih znanstvenih radova iz polja arheologije i povijesti umjetnosti, doktor znanosti zaposlen u Konzervatorskom odjelu u Šibeniku. Sudionik je značajnih znanstvenih skupova od kojih su mnogi međunarodni, ima iskustva u realizaciji velikih projekata. Povremeno gostuje kao predavač na Sveučilištu u Rijeci i Sveučilištu u Zadru. U 90-im je bio gradski i županijski vijećnik HSLS-a, a iz te stranke je izašao 1997. godine jer je HSLS u Šibeniku ušao u koaliciju s HDZ-om. U Vijeće Grada Šibenika ulazi 2017. kao nezavisni kandidat.

Odvažio se ući u Lucinu Političku kužinu, novu emisiju TV Šibenika. Glavaš smatra da je propust svih gradonačelnika dosad koji nisu isti tren kad su vidjeli u projektu gdje je ulaz u garažu tražili reviziju projekta i da se ide na novi natječaj. Zaista, po kuloarima su kružile posprdne priče da će se na svakoj jačoj kiši se slijevati velike količine vode sa Šubićevca i Doma zdravlja i plaviti garažu. Osim priča po kafićima dok su postojali, navodno su i razni stručnjaci upozoravali na te probleme, ali se gradska vlast oglušila i nisu htjeli ništa mijenjati u projektu.

Dalje ukazuje na problematičan odnos gradske vlasti prema komunalnoj naknadi koji su svi dužni plaćati. Grad Šibenik nema nikakvu transparentnost ni javno dostupan plan korištenja tih sredstava. Građani bi trebali imati uvid kako se raspolaže s tim novcem. Tražio je na sjednicama vijeća od gradonačelnika Burića da se izradi i predoči javnosti program sa svim stavkama, što bi po zakonu Grad morao imati.

Glavaš je nedavno pristupio NLSP, a zasad ne želi javno otkriti da li će se kandidirati za gradonačelnika. Bio bi to zanimljiv okršaj Glavaša i Burića, na sjednicama Vijeća često bude užarena diskusija između njih. Moglo bi se lako dogoditi da tri bivša HSLS-ovca uđu u trku za ove lokalne izbore: Ivo Glavaš, Željko Burić i Mario Kovač.

Lucija Cvitan, u Cathy Newman stilu se postavlja žestoko i pita nelagodna pitanja na koja bi eventualni kandidat za gradonačelnika trebao moći odgovoriti. Da li će g. Glavaš zagristi i krenuti u obaranje trenutnog gradonačelnika?