Pojašnjenje Restovićevog projekta parkirališta na Vidicima

Gospodin Ivan Rajić iz šibenskog SDP-a nam je poslao dodatno pojašnjenje njihovog projekta koji su danas prezentirali u ulici 8. Dalmatinske udarne brigade:

Ideju parkinga na jednom dijelu Vidika bi trebalo dodatno pojasniti. U prilogu šaljem jedan presjek kao i pozicije razina ideje parkinga. Gornja razina je razina ceste prema školi, dok je donja razina također istog naziva ulice, no razina visinski gledajući niža.

Prikaz razina

Našom idejom ne interveniramo značajno u prostor, već se koristi isključivo visinska razlika. Prostor za pješake se nalazi na najsigurnijoj poziciji za pješake, u sklopu te konstrukcije dio za pješake je predviđen da automobil kad izlazi sa parkinga na cestu ne udari pješaka. Takvu poziciju pločnika bi trebalo recimo napraviti na dijelu Baldekina (šaljem također u prilogu, no normalno, tu nije napravljen, već tu ljudi idu iza automobila gdje je opet prisutna opasnost od udarca). Nikakvi katovi ili slično nije bila naša zamisao, već iskorištavanje visinskih razlika koje pojedini kvartovi imaju. Tu leži kvalitetan potencijal da se mnoge ovakve stvari u gradu riješe, a da se opet minimizira prostorna intervencija.