Koliko imamo zaposlenih i koliko odjela i pododsjeka za grad debelo ispod 40000 stanovnika?

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, njih dvadeset i pet (26) sa svoja tri pododsjeka, i to imamo pročelnika, pomoćnik pročelnika, voditelj odsjeka za građevinsko-tehničke poslove i njegov viši referent, jedan stručni suradnik, jedan savjetnik za komunalne prihode, jedna viša stručna suradnica za ekonomske poslove, referentica za komunalne prihode i legalizaciju, dva viša savjetnika za promet, jedan viši savjetnik za komunalno gospodarstvo, jedna savjetnica za mjesnu samoupravu, jedan viši referent za elektro-tehničke poslove, jedan viši referent za komunalno i prometno redarstvo, pa voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo, pa voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo, te na koncu 5 referenata komunalnih redara i 3 referenta prometna redara.

Ured gradonačelnika, samo šestero (6).

Tajništvo Grada, skromnih desetero (10) u tajništvu.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, njih sedmero (7).

Upravni odjel za financije, njih petnaest (15) po ekselicama drvi.

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, njih desetero (10) gospodari u ovom odjelu.

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, jedanaestero (11) razvijaju li ga razvijaju.

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, trinaest (13) planira ga planira, a rezultata slabo u vidu nogostupa i takvih prijeko potrebnih prostornih radova.

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju, njih dvanestero (12) sprema dokumentaciju za parking na Vidicima i ostale imovinsko pravne odnose? Nisu se baš iskazali…

Jedinica za unutarnju reviziju, njih dvoje (2) marljivo revidiraju svu dokumentaciju skupljenu od spomenutih upravnih odjela i paze da ne bi bilo neke muljaže. Zasad sve čisto kao suza, nikakve makinacije nisu pronađene, osim da je možda grad pred bankrotom.