Autobusi neće voziti na Jadriju?

Tih novih 11 autobusa neće izgleda voziti na Jadriju. Mileta je pojasnio da će prvo voziti gradski autobusi po samom gradu i gradskim četvrtima, a da će po županiji ići “partner firma”, vjerojatno isti koncesionar kao i dosad.

Jadrija je inače gradska četvrt, a u novim linijama se nigdje i ne spominje. Sad je trenutak da predsjednik vijeća te gradske četvrti izlobira u Gradu da se napokon uvede linija stabilna za Jadriju, bilo preko “partner firme”, ili jedan od tih autobusa koji su došli. Možda nema smisla da ide svakih 20 minuta kao u gradu, ali nešto bi trebalo biti cijele godine!

Tamo ima stanovnika, djece koja idu u školu i svi plaćaju sve dadžbine i harače, komunalno, prireze i sve ostalo. Zašto ne bi imali prijevoz, a možda bi i više ljudi se odlučilo tamo živjeti cijele godine.