Velika razlika u subvencijama Grada prema privatnim i gradskim vrtićima

Gradovi subvencioniraju rad dječjih vrtića, to je ekonomska mjera koja rasterećuje građane financijski. Tržišna cijena čuvanja i obrazovanja vrtićke djece, hrana, održavanje prostora i sve ostalo značilo veliki novčani mjesečni izdatak za roditelje.

Ovo je već dakako i prije bilo problematizirano od strane tadašnjeg gradskog vijećnika Antona Dobre. Upozoravao je na to da je velika razlika između subvencije koje Grad upućuje “svojim” vrtićima, tj. ustanovama kojima je Grad osnivač i privatnim vrtićima. Zbog rasta cijena svega privatni vrtići su od rujna digli za 22% račune što je izazvalo negodovanje roditelja.

Dapače, gradonačelnik kad je bio upitan o tome na jednoj od gradskih vijeća hvalio gradske vrtiće, a kudio privatne i čak govorio da se tamo upisuje “sve i svašta”. Valjda nije bio svjestan da i privatni vrtići prolaze slične provjere i birokratske procedure, jer Grad ne želi davati za subvenciju djetetu čiji jedan roditelj npr. ne radi.

Uzalud se o tome pričalo na sjednicama gradskog vijeća. Gradski političari su čak i govorili da bi izjednačili subvenciju, ali kad dođe trenutak stvaranja proračuna naprave dobri stari copy & paste stavki što se tiče vrtića.

Gradski privatni vrtići su ove godine primorani poskupiti mjesečni izdatak po djetetu, te su izdali opširno priopćenje za medije s objašnjenjem zašto su tako postupili.

Zbog nejednakog tretmana djece koja pohađaju gradske i one koja idu u privatne i vjerske vrtiće ova godina je započela s najnepopularnijim potezom – povećanjem cijene. Od rujna 2022. godine boravak djece u privatnim i vjerskim vrtićima za roditelje je skuplji i to za 22 posto. Tako su roditelji ovih dana dobili uplatnice s većim iznosom što je izazvalo  njihov revolt, prvenstveno prema dječjim vrtićima, ali značajni dio roditelja usmjerio je svoje negodovanje na gradsku vlast koja je krivac za takav ishod jer uporno odbijaju izjednačiti subvencije koje iz proračuna plaćaju za djecu u privatnim vrtićima i vjerskim vrtićima s onima koju izdvajaju za djecu u  gradskim vrtićima. Nastavlja se priča na koju su ravnatelji privatnih i vjerskih vrtića upozorili i 2019. godine kada su slikovito predstavili Katu koja ide u gradski i Fausta koji ide u privatni vrtić, djecu koja po svojim pravima nisu izjednačeni jer ih gradska vlast diskriminira.

– U Javnom pozivu za sufinanciranje predškolske djelatnosti za dječje vrtiće drugih osnivača, koji svake godine prilažemo Gradu Šibeniku jasno su definirane potrebe, prihodi i rashodi,a definirana je ekonomska cijena Vrtića. Komunikacija s čelnicima Grada Šibenika  ovo ljeto s naše strane išla je u pravcu ukazivanja na nepravdu  prema djeci, roditeljima i nama, privatnim vrtićima. Odbijeni su naši zahtjevi za povećanjem subvencije i ponuđeni su nam Ugovori s istom subvencijom kao i prošle godine. Nakon toga morali smo povećati cijenu koju plaćaju roditelji – kažu Zorana Ivić, ravnateljica vrtića Žižula i Jasna Grubišić, ravnateljica vrtića Sunce.

Privatni i vjerski vrtići nemaju namjeru  odustati od svojih zahtjeva prema Gradu Šibeniku kako bi se povećale subvencije za djecu koja pohađaju te vrtiće.

– U trenutku kad Grad uvaži naše zahtjeve i sufinancira pravedno, jednako,  sve vrtiće, naši vrtići će za redovni program definirati nižu cijenu. Roditelji postaju sve osvješteniji problematike, odnosno relacija pri definiraju ekonomske cijene. Dogradonačelnik Mileta je na jednom od prethodnih  sjednica Gradskog vijeća prozivao privatne i vjerske vrtiće izjavom o tome „Što oni nisu smanjili cijenu prema roditeljima kada smo im mi sa 700 kn povećali subvenciju na 900 kn“,  pokušavajući tako krivnju prebaciti na vrtiće. Mislim da je svima jasno da dokle god se ne postigne ekonomska cijena od 2.500 kn mi ne možemo spuštati cijenu prema roditeljima. Na koji način će se formirati udio roditelja i Grada u ekonomskoj cijeni je nešto što je odavno trebalo biti definirano na razini  Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije „Mrežom dječjih vrtića i mjerilima o financiranju“, koja definiraju potrebu za vrtićima i brojem uključene djece i omjer plaćanja roditeljskog udjela i sufinanciranja jedinica lokalne samouprave – naglašava Franka Ercegović, ravnateljica DV „Osmijeh”.

Većina roditelja čija djeca pohađaju privatne  vrtiće svjesna je da su gradski oci, neravnopravnim tretmanom djece u gradskim i u privatnim vrtićima, krivi za to što je cijena boravka djece u vrtiću povećana te da su, u takvoj situaciji, privatnim vrtićima „vezane ruke”.

– Mi roditelji nikako ne možemo prihvatiti činjenicu da se iz gradskog proračuna za gradske vrtiće koji broje oko 1000 djece izdvaja  41 milijun kuna, a za privatne i vjerske vrtiće koji broje 700 djece izdvaja  nepunih 7 milijuna kuna. Grad Šibenik nije osigurao smještaj za 700 djece i dok je god tako, naše  dijete mora imati ista prava kao i dijete koje pohađa gradski vrtić. Osjećamo se prozvanima kada gradonačelnik Burić daje izjave da se u privatne i vjerske vrtiće upisuje sve i svašta, iako svi mi roditelji podliježemo e-upisima, sve je vrlo transparentno i naša djeca nisu sve i svašta, već djeca ovog grada – kaže Loredana Huljev, roditelj djeteta iz privatnog vrtića

– Zašto mi roditelji  za redovni 10-satni program ne plaćamo istu cijenu bilo koji vrtić da odaberemo. Zar mi svojim prirezima ne punimo proračun grada Šibenika. Kako se onda za neku djecu može, a za neku djecu ne može izdvojiti ista suma novca, čiji je to onda proračun – pita se Martina V. Jurić, čije dijete također pohađa jedan od privatnih vrtića.

Činjenice su sljedeće. Subvencija Grada je po djetetu 900 kuna, a uplata roditelja je do sad u prosjeku bila 800 kuna što iznosi  1.700 kuna i daleko je od ekonomske cijene od 2.500 kuna. Ostatak do ekonomske cijene pokrivaju osnivači vlastitim sredstvima, dobrom preraspodjelom sredstava, kvalitetnim upravljanjem. Ni ovim povećanjem od 22 posto vrtići ne dostižu ekonomsku cijenu.

Gradski oci obećavaju u svojim izjavama izjednačenje u sufinanciranju za djecu privatnih, vjerskih i gradskih vrtića, što je uredno medijski popraćeno, a kad treba donijeti proračun ili rebalans proračuna povećanja idu isključivo za gradske vrtiće. U ovoj godini subvencija iz gradskog proračuna za djecu koja pohađaju privatne i vjerske vrtiće, za njih oko 700,  ukupno iznose nešto manje od 7 milijuna kuna, a nakon rebalansa gradski vrtići dobivaju ukupno oko 41 milijuna kuna za 1000 djece, koliko ih imaju. Kada se od toga odbiju investicije ispada da oni za svako dijete dobiju punu ekonomsku cijenu od 2 500 kuna, jasne su u svojim izjavama ravnateljice privatnih i vjerskih vrtića.

– Šibenik se diči da je „Grad prijatelj djece” pa bi morao prednjačiti u promicanju i zaštiti dječjih prava umjesto da dijele djecu na „naše”, one u gradskim vrtićima, i „njihove“, one u privatnim i vjerskim vrtićima. Mnogi gradovi, kako oni veliki poput Zagreba, Rijeke i Splita, ali i srednji i manji od Šibenika, poput Trogira, izjednačili subvencije za djecu u gradskim i privatnim vrtićima i za svako dijete izdvajaju najmanje oko 1500 kuna – tvrde u svojoj objavi za medije iz privatnih i vjerskih vrtića u Šibeniku.