Dječje igralište na Vidicima mjesecima bez rasvjete

Inbox:
“Dječje košarkasko igralište pokraj osnovne škole Vidici je u mraku još od ovog ljeta. Dani i večeri su još uvijek tople, ali zbog mraka djeci nije baš ugodno igrati.”