Ponovljen poziv Savjeta mladih, nije se dovoljno mladih javilo koji ispunjavaju kriterije

Tko će se i javiti, medijan starosti u Hrvatskoj je oko 45, a u Šibeniku vjerojatno još i starije, mi smo definitivno grad penzionera. Traže 7 kandidata da su 15 do 30 godina starosti što je već samo po sebi izazovno naći toliko mladih i još gore, što je Savjet mladih Grada Šibenika? Gen Z nikad čuo za to, a na službenom izvoru sa stranica Grada piše:

“Savjet mladih Grada Šibenika je savjetodavno tijelo koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.”

Važna grupa, nema šta, samo zamislite kako gradski oci pažljivo slušaju 15 do 30-godišnjake oko ičeg.

Navali (mladi) narode!