Zbor građana Bogdanovića: Odlučna akcija zajednice za rješavanje problema infrastrukture i nelegalne gradnje

Na sjednici održanoj 15.02.2024., Gradsko četvrti Stari grad (GČSG) je odlučio da se prvi zbor građana naselja Bogdanovići održi 2. ožujka 2024. u 16:00. Ova odluka donesena je zbog dugogodišnjeg zanemarivanja naselja Bogdanovići od strane gradskih vlasti. Na zboru je prisustvovalo 16 građana s prebivalištem u Bogdanovićima, predsjednik i potpredsjednica GČSG, dok je devet vlasnika zemljišta koji ne žive u Bogdanovićima, ali posjeduju zemljište tamo, prisustvovalo kao gosti bez prava glasa.

Dnevni red zboru građana uključivao je raspravu o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Šibenika, asfaltiranju cesta u Bogdanovićima, izgradnji autobusnog ugibališta, uličnoj rasvjeti, te drugim pitanjima koja se tiču naselja. Predsjednik i potpredsjednica GČSG detaljno su upoznali stanare s nezakonitostima koje su se događale. Također, stanari su izrazili zabrinutost zbog problema koji proizlaze iz izgradnje vila s bazenima u njihovom naselju. Na zboru je izglasano da se obrate medijima i nadležnim institucijama radi provjere postupaka bivšeg predsjednika GČSG i gradskih odjela koji su izdavali uvjete gradnje. Na kraju, zbor je završen u 19:45, a predsjednik i potpredsjednica su se zahvalili građanima i ponudili pomoć u komunikaciji s gradskom upravom.

Prenosimo puni izvještaj sa zbora građana koji nam je ustupila gđa. Božena Dulibić, potpredsjednica Gradske četvrti Stari grad.


Na III sjednici, održanoj 15.02.2024, GČSG je s većinom glasova odlučila da se  02.ožujka 2024 s početkom u 16:00 u Bogdanovićima održi prvi zbor gradjana Bogdanovića.

Povod održavanja zbora gradjana Bogdanovića je bila činjenica da se do sad, koliko je poznato sadašnjem sastavu GČSG, u Bogdanovićima nikad nije održao zbor gradjana, a koji je po mišljenju GČSG  itekako nužan, jer se naselje Bogdanovići sustavno zanemaruje, te građani tog naselja, iako su u biti gradska četvrt, nemaju neke od osnovnih uvjeta života, a to su redovite autobusne linije, autobusna ugibališta, pješački prijelazi, ulična rasvjeta, nogostupi, asfaltirane prometnice itd.

Prema evidenciji s prošlih izbora u naselju Bogdanovići ukupno je evidentirano 37 glasača. Zboru građana je prisustvovalo 16 građana s prebivalištem u Bogdanovićima, predsjednik i potpredsjednica GČSG.

Nakon utvrđivanja i izglasavanja sveg potrebnog da bi zbor gradjana bio zakonit,te utvrđivanja kvoruma potrebnog za donošenje odluka na zboru građana se odlučilo i da devet osoba, koji su vlasnici zemljišta (građevnih i poljoprivrednih) u naselju Bogdanovići, a koji nemaju prebivalište u Bogdanovićima, dozvoli da kao gosti prisustvuju zboru građana predjela Bogdanovići.

Znaci da kao gosti zbora imaju pravo iznositi svoje mišljenje,ali da ne mogu glasati o predloženim temama dnevnog reda, ni predlagati teme dnevnog reda.

Nakon sto je usvojen dnevni red krenulo se u raspravu.

Dnevni red

1) Rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna (VI) PPUG-a Šibenika

2) Asfaltiranje ceste u Bogdanovićima,izgradnja autobusnog ugibališta za stanare   GČSG predio Bogdanovići    

3) Ulična rasvjeta predio Bogdanovići 

4) razno na prijedlog stanara

Prva točka dnevnog reda  započela je s tim da su sadašnji predsjednik GČSG Davor Živković i potpredsjednica Bozena Dulibić, stanare Bogdanovića upoznali s dešavanjima prijašnjeg saziva GČSG kada je predsjednik GČSG bio gospodin Zmijanović.

Stanarima su pojasnili da je prošli saziv vijeća GČSG još 2019 izglasao da se Gradu Šibeniku, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša uputi Zahtjev za pokretanjem izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Šibenika za područje naselja Bogdanovići (proširenje građevnog područja).

Čudnovatosti u proceduri i komunikaciji s Gradom

Međutim, tadašnji vijećnici GČSG su uvidom u dopis, kojeg je tadašnji predsjednik Zmijanović 16.09.2019. uputio Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, došlo do saznanja da je dopis uručen Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša n/r Madleni Roša Dulibić, dijelom falsificiran, jer se u samom zahtjevu za pokretanjem izrade Izmjena i dopuna PPUG-a za naselje Bogdanovići, uz zahtjev da se traži proširenje građevnog područja,kojeg je Zmijanović u dopisu nazvao “Novom urbanizacijom”, i kojeg je vijeće GSČG izglasalo, traži i da se ukine izrada UPU-a NA4,a za koje je dato obrazloženje…”  da se u posljednjih petnaestak godina izgradilo cca 50 novih objekata što dovodi u pitanje opravdanost odnosno potrebu izrade UPU-a.” i kojeg vijeće nije izglasalo.

Uz to,tadašnje vijeće GČSG je utvrdilo da se 2019 u obuhvatu područja za koje je na snazi propisana Obaveza izrade UPU-a NA4, u proteklih petnaest godina nije izgradilo cca 50 novih objekata, već se po snimkama GIS portala Grada Šibenika jasno vidi da se u razdoblju od 2014 do 2019 izgradilo sveukupno 13 vila s bazenima,pa im nije bilo jasno odakle Zmijanoviću podatak kojeg je kao obrazloženje uputio uredu za prostorno planiranje Grada Šibenika, jer UPU NA4 ima svoj obuhvat, što znači da ne obuhvaća cijelo naselje Bogdanovića.

Neopoziva ostavka g. Zmijanovića nakon otkrivanja

Nakon tih saznanja,vijećnici GČSG su predsjednika Zmijanovića obavijestili da su došli u posjed dopisa kojeg je Zmijanović uputio Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika i za kojeg su utvrdili da je dijelom falsificiran, te su od Zmijanovića tražili obrazloženje takvog postupka,na sto je Zmijanović sutradan vijećnike obavijestio da na mjesto predsjednika GČSG daje neopozivu ostavku.

Nakon toga GČSG je za novog predsjednika izabralo Davora Živkovića, te su na prvoj sljedećoj sjednici izglasali da NISU izglasali da se izrada UPU-a NA4 Bogdanovići ukine i donijeli su odluku da se o falsificiranju dijela odluke pod hitno obavijesti Ured za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Madlena Roša Dulibić, te da se od istog ureda traži da taj dio falsificirane odluke ne prihvate, odnosno da ne ukidaju obavezu izrade UPU-a i da pisanim putem GČSG potvrde da su dopis primili na znanje.

Ujedno, o postupku Zmijanovića su dopisom obavijestili gradonačelnika Burića kao i tajnika grada Galića.

Kako u narednim mjesecima od ureda za prostorno planiranje vijeće GČSG nije zaprimilo nikakav odgovor, GČSG je isti dopis, taj put ovjeren od javnog bilježnika ponovno uputila uredu za prostorno planiranje, ali opet niti nakon tog dopisa vise mjeseci od ureda za prostorno planiranje nisu dobili nikakav odgovor.

Stanari Bogdanovića iznose svoje probleme na zboru

Nakon sto su sadašnji predsjednik i potpredsjednica GČSG stanare detaljno upoznali sa svim spornim potezima bivšeg predsjednika GČSG Zmijanovića, stanari Bogdanovića su iznijeli svoje probleme koje i sad imaju zbog gradnje spornih vila s bazenima, jer do spornih vila vode dvije ceste.

Prva je glavna cesta (ulaz u “selo”) koja je asfaltirana ali nedovoljno široka,pa se zbog korisnika spornih vila (vlasnika i turista) ljeti dešavaju konstantni zastoji, jer je mimoilaženje dva automobila jednostavno nemoguće.

Druga cesta ima isti problem, u biti još i gori, jer prvo nije asfaltirana, a drugo ogromni građevni kamioni koji se koriste za gradnju vila su na toj neasfaltiranoj cesti napravili rupe, pa stanari koji koriste tu cestu na svojim automobilima imaju štete, a kad padne veća količina kiše, nekad tom cestom uopće i ne mogu prolaziti.

Uz to, stanari napominju da su ti ogromni kamioni na nekim dijelovima oštetili, a na nekim dijelovima kompletno uništili suhozide.

Dodatno, prema izjavama stanara Bogdanovića, sporno im je i kako su te vile prije nekoliko godina bile priključene na električnu mrežu s obzirom na to da ih postojeća trafostanica ne može “podnijeti”, a i navodno neke vile do prije nekoliko godina nisu imale niti mjerilo struje, pa će zato GČSG od Elektre zatražiti da GČSG na uvid daju sve te podatke, datume priključenja i račune potrošnje.

Zbog svega navedenog, stanari Bogdanovića se pitaju tko već niz godina i na osnovu kojih propisa izdaje uvjete gradnje spornih vila?

Stanovnici ljuti što su sve radili po Zakonu, a drugi su nelegalno gradili i “nikom ništa”

Nadalje, ono što predsjednika, potpredsjednicu, a i većinu članova sadašnjeg saziva GČSG zabrinjava su saznanja kako se navodno lokalnim vlasnicima dijela građevnog zemljišta za koje je propisana obaveza izrada UPU-a NA4, a koje je neizgrađeno – neuređeno, dugi niz godina na usmena pitanja, što se i kako na njihovom građevnom zemljištu može graditi, isto tako usmeno odgovaralo da ne mogu graditi ništa, te da ako, prije nego li se UPU izradi, nešto izgrade, da riskiraju da im izgrađeno bude i srušeno.

Uz to navodno se lokalnim vlasnicima usmeno govorilo da ako svoje parcele parceliziraju tako da ih smanje i od istih  “izdvoje” dio za cestu, da onda vise neće biti potrebe da se UPU izrađuje.

Isto tako navodno se lokalnim vlasnicima zemljišta govorilo da u bilo koje doba oni sami mogu zatražiti Izmjene i dopune PPUG-a Šibenik ali da ih u tom slučaju sami moraju i financirati.

S obzirom na to da je investitor vila s bazenima u isto vrijeme od gradskih ureda, po mišljenju GČSG, dobivao legalno nelegalne uvjete gradnje,te da su im se nepropisno izgrađeni objekti uredno priključivali na električnu i vodovodnu mrežu, GČSG razumije ogorčenost i ljutnju lokalnih vlasnika građevnih zemljišta na kojima stoji obaveza izrade UPU-a, jer dok su oni poštivali sve propise i bili legalisti, investitor kuća s bazenima je financijski značajno profitirao, jer je svoje objekte gradio u doba kad su cijene gradnje bile itekako jeftinije,a i iste objekte je prodavao u doba kad je cijena nekretnina znatno skočila. 

Gledajući sve to, ispada da su legalisti i u ovom slučaju najvise ostećeni, jer dok oni na svojim građevnim zemljištima ne smiju graditi ništa,drugi oko njih na zemljištima koja su pod istim propisima, grade i za to dobivaju uredne dozvole”?!!!

Da situacija bude i još gora, legalisti svakodnevno gledaju kako se objekti grade i na poljoprivrednim zemljištima i to bez ikakvih sankcija!

Tromost i nonšalantnost gradskih odjela

GČSG, na osnovu svih saznanja smatra kako su lokalni vlasnici građevnog zemljišta,na kojem je oznaka NA4 (UPU Bogdanovići), time sto su bili i još uvijek jesu legalisti, zbog tromosti i nonšalantnosti ureda za prostorno uređenje Grada Šibenika itekako financijski oštećeni.

S obzirom na to da je Grad Šibenik pokrenuo i financirao Izmjene i dopune PPUG-a Šibenik,zašto onda Ured za prostorno uređenje i zaštitu okoliša nije prihvatio zahtjev kojeg je GČSG 2019 i izglasala,a tiče se proširenja građevnog područja u naselju Bogdanović – “Nove urbanizacije”?

Ovako ispada da je Grad Šibenik pokrenuo i financirao Izmjene i dopune PPUG-a Šibenik da bi olakšao i u biti “legalizirao” nepropisnu gradnju privatnog investitora,zbog čije se gradnje u naselju,s obzirom na broj,namjenu i kapacitet kuca s bazenima,u Bogdanovići stvorio dodatan nered u prostoru,a ne red kojeg je obaveza izrade UPU-a trebala osigurati (dovoljna širina svih pristupnih prometnica,ostala infrastruktura,rasvjeta istih i uostalom namjena objekata koji bi se gradili,te gabariti istih.

Zašto investitoru, koji je u obuhvatu područja UPU-a NA4 gradio objekte s bazenima netko iz upravnih odjela nije rekao da sam zatraži i financira cijelu izradu Izmjena i dopuna PPUG-a.

Kako su 01.03.2024 predsjednik i potpredsjednica GČSG bili na javnom izlaganju (VI) Izmjena i dopuna PPUG-a Šibenika, te na istom postavili pitanje zašto se unatoč činjenici da GČSG nije tražila ukidanje izrade UPU-a NA4, te unatoč činjenici da je pročelnica Madlena Roša Dulibić bila upoznata s postupkom (falsificiranjem dijela odluke) bivšeg predsjednika Zmijanovića, kao i da je prije vise godina pročelnica Madlena Roša Dulibić bila upozorena na nelegalnu gradnjom vila na području obuhvata UPU-a NA4,obaveza izrade UPU-a NA4  ipak ukida, pročelnica Madlena Rosa Dulibić je rekla kako se izrada UPU-a NA4 ne ukida zbog zahtjeva, već zato sto postojanjem komunalne infrastrukture postoje sve mogućnosti gradnje te da zato obaveza izrade UPU-a nije ukinuta,već za istom vise nema potrebe, a i da se zbog ucrtavanja postojećih gradskih nerazvrstanih cesta može smatrati da je UPU izrađen. Napomenula je da se UPU ne množe ukinuti svojom voljom već samo ako se zadovolje zakonske odredbe.

Poanata izrade UPU-a je potrebno za što bolju iskoristivost prostora i da se izbjegnu infrastrukturni problemi

S obzirom na pojašnjenje pročelnice koje je Madlene Roša Dulibić dala na javnom izlaganju, a i na saznanja koja su se čula na zboru građana, predsjednik i potpredsjednica su stava da su pojašnjenja pročelnice za prostorno uređenje u najmanju ruku neodgovorna, jer poanta izrade UPU-ova nije u “pro forma” zadovoljavanju, rekli bi “minimalnih uvjeta” da bi  podobni “iskamčili” uvjeti gradnje, već je poanta da se građevno područje sto bolje urbanizira, odnosno da spriječi sve gore navedene probleme koje građani naselja Bogdanović zbog nepropisne, besmislene, a možemo reci i nakaradne gradnje sad svakodnevno trpe, a i pitanje je kako će se i kad stvoreni nered koji je nepropisnom gradnjom prouzročen ispraviti.

Zbog svega gore navedenog  izglasano je da se GČSG obrati medijima,kao i svim nadležnim institucijama RH  koje će detaljno provjeriti postupanja gore navedenog privatnog investitora koji je nelegalno gradio na građevnom području, koje je pod oznakom NA4 (UPU Bogdanovići), kao i postupanja upravnih odjela Grada Šibenika koji su mu izdavali uvjete gradnje.

Što je sve izglasano?

Nakon skoro dvosatne rasprave točke dnevnog reda PPUG-a,krenulo se na rasprave o sljedećim točkama pa je na zboru građana izglasano… 

  • da se jedan od ulaza u naselje Bogdanović,a koji je sad neasfaltiran i uzak,asfaltira,proširi i da se spoji s glavnim ulazom u Bogdanoviće
  • da se ispred kuće obitelji D.Bogdanovića asfaltira put i postavi električna rasvjeta (obitelj Bogdanović je gradu Šibeniku dala svoj dio zemljišta za potrebe širine prometnice) 
  • da se u slučaju izgradnje rotora na raskrižju za Benkovačku cestu,dio za Bogdanoviće gradi na način “kolektora” te da se tim načinom gradnje spriječi da u budućnosti ikakav jači promet s magistrale ide kroz poljoprivredna područja Bogdanovića,kao i kroz samo naselje

Ti ulazi i izlazi moraju sluziti samo zbog sigurnijeg izlaza i ulaza na magistralu i u Bogdanoviće, odnosno dio za “Peziće”, ” Guberine” ….

  • da se postavi znak slijepe ulice
  • da se napokon postavi ulična rasvjeta u naselju Bogdanovići,za koju je već 6 mjeseci sve pripremljeno ali nije postavljena
  • da se pod hitno obavi čišćenje i uređenje svih ucrtanih puteva,kao i protupožarnih puteva
  • da se,ako je neizvedivo izvesti autobusna ugibališta,oznake za ista iscrtaju na samoj cesti (primjer,autobusno stajalište kod Doma zdravlja u Šibeniku),te da se postave nadstrešnice kao i klupe

Izglasano je i da se prije autobusnih stajališta postave usporivači brzine prometa (ležeći policajci, semafori ili sto već struka odredi) jer protokom godina upravo na toj cesti su se dešavale prometne nesreće sa smrtnim ishodima.

Također je izglasano i da se iscrta bar jedan pješački prijelaz, te je kao zadnje, izglasano da zbor građana predio Bogdanovići izglasava da se slaže i sa svim prijašnjim odlukama koje je GČSG Gradu Šibeniku već prije uputila.

Predsjednik GČSG Davor Živković i potpredsjednica Božena Dulibić daju svoj kontakt svim prisutnima i da se slobodno jave ako išta treba

Na kraju zbora građana, predsjednik i potpredsjednica GČSG su se zahvalili građanima naselja Bogdanovići na dolasku, strpljenju, a i na pomoći (volji,vremenu i informacijama), te su zbog činjenice da u naselju Bogdanovići živi nemali broj starijih osoba, te zbog činjenice da ne postoje redovite autobusne linije za Šibenik, predsjednik i potpredsjednica su vijećnicima GCSG koji žive u naselju Bogdanovići dali svoje telefonske kontakte, te ih zamolili da ih daju građanima naselja Bogdanovići, kako bi građanima Bogdanovića olakšali komunikaciju s GČSG, na način da ako imaju potrebu ikakav dopis uputiti gradu Šibeniku, a koji se tiče naselja Bogdanovići, da ih nazovu i da GČSG umjesto njih potrebne dopise uručuje gradskoj upravi Grada Šibenika.

Zbor građana je završio u 19:45.