Uklonjena reklama koja je smanjivala vidljivost i izazivala sudare

0

Promet je dovoljno opasan sam po sebi i u idealnim uvjetima. Lijepo je vidjeti da su struka i razum odradili svoje, da je uklonjen reklamni pano koji je zaklanjao dio pogleda na prometnicu iz smjera jugo-istoka.

Recite nam vaše mišljenje