Zašto se ne ulaže u ovakve gradske prostore?

0

Inbox:
“Ovo je tragedija od dječjeg igrališta na Krvavicama, za Zeleni grad – bome je dobro zeleno. A za Gradsku upravu – ova kliza je stara koliko i same zgrade odnosno od kraja 80-tih, a u međuvremenu se igralište na rivi koje je ipak svima vidljivo za razliku od ovoga mijenjalo nekoliko puta.”

Krivica je i mjesnih odbora koji ne zatraže od Grada sredstva, ne rade pritisak. Izabrani ste na te pozicije, radite nekog vraga. Vršite pritisak na svog predstavnika u kvartu, u slučaju Krvavica to je Baldekin III, g. Ante Vrcić:

Gradska četvrt Baldekin III
Predsjednik vijeća: Ante Vrcić
antevrcic1990@gmail.com
097/784-9510

Recite nam vaše mišljenje