Radio Šibenik – „Šibenik u centru zbivanja” 04. 01. 2019.

1

Današnji gost emisije Radio Šibenika, „Šibenik u centru zbivanja” je jedan od dogradonačelnika Šibenika. Gospodin dogradonačelnik priča o velikim projektima koji nas čekaju u Šibeniku ove 2019. godine. Kratke crte o čemu se priča, poslušajte kompletnu emisiju.
• Priča o Poljani.
• Ulica K. Zvonimira sve do “Stare kave” će biti postavljeni puni profil nogostupa, veliki like! 
• Priča o projektu Draga.
• Vatrogasni dom će se izmještati i tamo će se graditi garaža.
• Priča o eskalatorima i žičarama.


1 thought on “Radio Šibenik – „Šibenik u centru zbivanja” 04. 01. 2019.

Recite nam vaše mišljenje