Novinski tekst potpuno pogrešno citira vijećnika Slavicu

Objavljeni tekst u Slobodnoj Dalmaciji ne samo što je grozomorno površan čak i za njihove standarde, još ovo podcrtano je neistina. Vijećnik Slavica je spomenuo u 1. točki u svom uvodu HDZ u tom kontekstu, a ta točka se bavila Batiželama i postavljao je smislena pitanja vezana uz njihova vlastita istraživanja. Tek 2. točka je o Podima, i ako se presluša sve što je vijećnik govorio tamo nigdje nije rekao ništa slično tome što ga se citira.

Ovo je zrelo za poslati demanti Slobodnoj čim prije, jer ga se krivo citira. Ne treba nužno vidjeti zloću, postoji uvijek šansa da je u pitanju puka inkompetencija i da se novinar zabunio. Svejedno, treba reagirati službeno!