Odgovor Ive Glavaša na naše pitanje o dugu Grada Šibenika

Dr. sc. Ivo Glavaš, kandidat za gradonačelnika Šibenika odgovara na naše pitanje kako se postaviti prema dugu Grada Šibenika koji iz godine u godinu raste u odnosu na prihode. Gospodin Glavaš je za hitnu konsolidaciju gradskih financija i uvođenje potpuno transparentnog gradskog proračuna i uvođenje reda oko komunalne naknade. Njegov odgovor prenosimo u cijelosti:


Rezultat osam godina vladavine Željka Burića je samo jedan – Šibenik je dužan kao Grčka. U gradskom proračunu postoji manjak od 54 milijuna kuna, a to je gotovo jedna četvrtina realnog proračuna Grada Šibenika, jer je ovaj sadašnji proračun prenapuhan europskim projektima na više od 400 milijuna kuna. Prvi put u svojoj povijesti Grad Šibenik je priznao postojanje realnog financijskog duga, što znači da je situacija ozbiljna. I sve to na samom kraju mandata aktualnog gradonačelnika. Sada se lažno prikazuje da je taj dug beznačajan i umanjuje problem, no kad prestanu EU projekti, manjak i dug će ostati i to na gradski proračun od svega nešto više od 200 milijuna kuna, a to Šibenik ne može pokriti.

Zbog svega toga, Šibeniku je u ovom trenutku hitno potreban veliki zaokret i to je ono što ću napraviti. Sve prenapuhane troškove vezano uz gradske projekte potrebno je revidirati, a daljnje zaduživanje hitno zaustaviti kako Grad Šibenik ne bi otišao u bankrot. Ali ono što je najvažnije, potrebno je uvesti javno posve vidljivi gradski proračun, da svaki građanin u svakom trenutku vidi sve financijske transakcije grada. Za tako nešto ne treba izmišljati toplu vodu – posve transparentan proračun odnedavno objavljuje Općina Primošten. Postoje programi, postoje primjeri, samo ne postoji politička volja Željka Burića i šibenskog HDZ-a za jasnim, realnim i javno objavljenim gradskim financijama.

Nisu samo prenapuhani troškovi problem gradskih financija. Još veći problem su prihodi. Pri tome prije svega mislim na slabu kontrolu naplate potraživanja. Gomila se dug od komunalne naknade, a onda se periodično nekima isti taj dug oprašta po mutnim kriterijima. U naplati komunalne naknade treba uvesti reda. Reda treba uvesti i što se tiče gradske imovine koja treba donositi financijsku korist. Gradsku imovinu treba precizno popisati, javno objaviti i staviti u funkciju da donosi prihod, ili u slučajevima kad nije drugačije moguće prodati.

Dakle, kao gradonačelniku Grada Šibenika, moj prvi zadatak bit će hitna konsolidacija gradskih financija i konačno dugoročno održivo i transparentno financiranje Grada Šibenika.